Suomeksi

På svenska

In English
 
  Etusivu Meistä... Uutisia Esitteet Raportit Kirjelmät  

Uutisia

 
Ruotsinsuomalaisten valtuuskunnan täysistunnon 2024 työryhmätyöskentelyä

Täysistunto 2024 pidettiin Tukholmassa 27.–28. huhtikuuta

Vuoden 2024 täysistuntoon, Radisson Blu Waterfrontissa Tukholmassa, osallistui 50 henkilöä, joista 40 oli edustajia ja kuusi valtuuskunnan puheenjohtajiston jäseniä. Täysistunto oli tuttuun tapaan niin sanottu lounaasta- lounaaseen -tapahtuma, jossa täysistunto alkoi 27. huhtikuuta klo 11:00 lounaalla ja päättyi 28. huhtikuuta klo 11:30 lounaaseen.

Täysistuntopäivä 1

Ensimmäisen päivän ohjelma alkoi valtuuskunnan puheenjohtajan Markus Marttilan julistaessa kokouksen avatuksi.  Sekä koollekutsumisen, täysistunnon ohjesäännön, että edustusvaltuuksien hyväksymisen jälkeen ohjelmassa oli epävirallisempia kohtia.


Valtuuskunnan puheenjohtaja Markus Marttila avaa kokouksen.

Viihdettä

Vuoden 2020 Delegaatiolaulukilpailun finalisteihin kuulunut musiikkitaiteilija Katri Immonen tarjosi itse kirjoittamaansa suomalaista laulua ja musiikkia, mutta myös vanhoja suomalaisia ikivihreitä.
Tapio Kantokoski piti lyhyen esityksen järjestyksestä Sotien 1939-45 Perinneyhdistys ry, joka valittiin toisena päivänä valtuuskunnan uudeksi jäseneksi, äänin 18 puolesta ja 15 vastaan.

 
Katri Immonen
 

Opinnäytetyökilpailun voittaja

Ohjelmaan kuului myös Ruotsinsuomalaisten Valtuuskunnan järjestämä korkeakouluopiskelijoiden opinnäytetyökilpailun voittajien palkintojenjakotilaisuus. Palkinnon voitti Irina Littner teoksellaan Resurssikirjastot ja yleiset kirjastot yhteistyössä: Kiinnittäen erityistesti huomiota ruotsinsuomalaiseen kansalliseen vähemmistöön - Resursbibliotek och folkbibliotek i samverkan: För att särskilt uppmärksamma den nationella minoriteten sverigefinnar (2023, Linnéuniversitetet) Hän sai 10 000 kruunun palkinnon ja kukkia.  Ellen Kujanpää sai kunniamaininnan kandidaatintutkielmastaan, Suomen kokemus koskee: Tutkimus siitä, miten yhteiskunnalliset tekijät vaikuttavat ruotsinsuomalaisten suhteeseen etniseen identiteettiinsä - Den finska erfarenheten värker: En studie om hur samhälleliga faktorer påverkar sverigefinnars relation till sin etniska identitet (2022, Malmö Universitet). Ville Niva sai myös kunniamaininnan ja osallistui digitaalisesti kertoen kandidaatintutkielmastaan Ihmisen jäännökset, palauttaminen ja sovinto: sosiologinen tutkimus hyvityksestä - Mänskliga kvarlevor, återlämning och försoning: En sociologisk studie om upprättelse (2022, Luleå tekniska universitet).

 
Irina Littner
 

Ryhmätyö ja komiteat

Ruotsalaissuomalaisesta totuuskomissiosta tehtiin ryhmätyö ja valittiin komitea muotoilemaan kokouksen julkilausunnon. Julkilausumakomitea sai itse päättää aiheen ja aiheeksi tuli ”Miten ruotsalaissuomalainen kulttuurikriisi voidaan estää”. 

 

Kokousvirkailijoiden valinta

Virallinen ohjelma alkoi sillä, että Jouni Slagner ja Anita Rundgren valittiin kokouksen puheenjohtajiksi, Tiina Mauritzell ja Sinikka Lindquist sihteereiksi, Erika Boije ja Hannele Oikarinen tarkistajiksi ja Pirkko Karjalainen ja Martti Paananen ääntenlaskijoiksi.


Tiina Mauritzell, Sinikka Lindquist, Anita Rundgren ja Jouni Slagner

Valtuuskunnan talous

Aamupäivän aikana keskusteltiin muun muassa taloudesta ja tilintarkastuskertomuksesta, jonka luki tilintarkastaja Harri Harju.  Täysistunto päätti hyväksyä tilinpäätöksen ja myöntää puheenjohtajistolle vastuuvapauden varainhoitovuodelta 2023.

Vaalivaliokunnan työ

Vaalivaliokunnan puheenjohtaja Niina Slagner esitteli lyhyesti vaalivaliokunnan työskentelyä ja muun muassa sitä, miten se on tehnyt päätöksensä puheenjohtajiston varajäsenen nimittämisestä.

Täysistuntopäivä 2

Maukkaan illallisen, mukavan seuran ja hyvin nukutun yön jälkeen osallistujat kokoontuivat aamupäiväksi käsittelemään muun muassa sääntömuutoksista.

Valtuuskunnan puheenjohtajiston valinta

Valtuuskunnan jäsenet valittiin ja uuden puheenjohtajiston kokoonpano on seuraava:

• Markus Marttila, jatkaa vielä yhden (1) vuoden puheenjohtajana.
• Heli Lindström, valittiin varapuheenjohtajaksi kahdeksi (2) vuodeksi.
• Maarit Jaakkola, jatkaa vielä yhden (1) vuoden jäsenenä.
• Anders Eriksson, valittiin jäseneksi kahdeksi (2) vuodeksi.
• Johanna Suban, valittiin täytevaalilla Maija Volan tilalle yhdeksi (1) vuodeksi.
• Richard Bexelius (puheenjohtajiston uusi jäsen) valittiin puheenjohtajiston varajäseneksi yhdeksi (1) vuodeksi.

Täysistunto päätti myös korottaa puheenjohtajiston jäsenten palkkioita.

Raportit ja tiedotusasiat

Ryhmätyöt esiteltiin ja julkilausumakomitea esitteli julkilausumansa siitä, miten ruotsalaissuomalainen kulttuurikriisi voidaan estää ”Förebygg sverigefinsk kulturkris: Språkcentrens finansiering måste garanteras i regeringens höstbudget”, mikä hyväksyttiin pienin muutoksin. Julkilausuma lähetettiin seuraavalla viikolla medialle ja asianomaisille päätösvaltaisille.
Kokouksen päätteeksi jätettiin tilaa myös tiedotusasioille, joissa:

• Richard Bexelius, valtuuskunnan puheenjohtajiston uusi varajäsen, esitteli itsensä.
• Wivan Nygård-Fagerudd, Suomen instituutin uusi johtaja, esitteli itsensä.
• Helena Kivisaari ja Aulikki Lundgren kertoivat osallistujille ruotsinsuomalaisten tärkeistä ja ajankohtaisista asioista Ruotsissa.

 
Richard Bexelius
 

Päättyminen

Klo 11.22 kokous julistettiin päättyneeksi ja puheenjohtaja kiitti kaikkia osallistujia todella luovasta kokouksesta, jossa oli hyvä ilmapiiri. Hän kiitti myös kokousvirkailijoita pienellä Marimekko-kulholla.

Teksti: Tiina Mauritzell, Ruotsinsuomalaisten valtuuskunta
Kuvat: Kai Kangassalo

Lisätietoa alla olevien linkkien kautta:

Täysistunto 2024 -pöytäkirja (pdf)

Täysistuntoasiakirjat esitteessä (pdf)

Säännöt 2024 (pdf)

Täysistunnon julkilausuma (pdf)

Lehdistötiedote totuuskomissiosta (pdf)


 

Karlskoga
– vuoden 2023 ruotsinsuomalainen kunta

Valtuuskunnan kunnianosoitus luovutettiin Karlskoganin edustajille
Luulajassa 16. huhtikuuta 2024. Lue lisää...


Ruotsinsuomalaisten valtuuskunnan vähemmistökielipalkinto 2023
Markku Peuran muistoksi

Kaisa Syrjänen Schaalille!

Lehdistötiedote


Hallintoalueiden koordinaattoreiden verkostotapahtuma ja Valtuuskunnan vuoden 2023 vähemmistökielipalkinnon julkistaminen Suomen suurlähetystössä 30.11. 2023

 
Tapahtuman avasi suurlähetystön ministeri Janne Jokinen.   Moderaattoreina toimivat Karin Zilliacus ja Mari Forsberg.

Esittelyt:
Suomen Tukholman instituutti ja instituutin kirjasto

 
Instituutin johtaja Wivan Nygård-Fagerudd   Milka Jafri, ohjelmavastaava elokuva, musiikki
 
Anna Nummi, koulutusvastaava   Eeva Östberg, kirjastonjohtaja

Ruotsinsuomalaisten Keskusliitto RSKL

Puheenjohtaja Hannele Oikarinen

Taukoliikuntaa

 

Luento:
Miksi historiallisia vääryyksiä tulisi puida? Totuuskomissiotyö Ruotsissa.

Kaisa Syrjänen Schaal

Ruotsinsuomalaisten valtuuskunnan vähemmistökielipalkinto 2023

 
Valtuuskunnan varapuheenjohtaja Heli Lindström kertoi,
kuka on vuoden 2023 palkinnon saaja.
  Kunnianosoitusta Kaisa Syrjänen Schaalille oli luovuttamassa myös Valtuuskunnan sihteeri Sinikka Lindquist.
 

Esittelyt jatkuvat:
Suomen kielenhuolto ja Kansallinen suomen kielikeskus Isof

 
Esittelyt jatkuvat myöhemmin...
 
 

Suomen suurlähetystön ja Ruotsinsuomalaisten valtuuskunnan seminaari
13. lokakuuta 2023, aiheena ajankohtaiset vähemmistöasiat

         
    Seminaarin avasivat suurlähetystön Wilhelmina Hindström ja valtuuskunnan Markku Marttila    
         
    Musiikkia esitti Tukholman ruotsinsuomalaisen koulun kuudennen luokan oppilas Eva-Lena Mårtensson säestäjänään opettaja Karita Kaitila.    
     
Samordnare Katarina Popovic Sosiaalihallituksesta: "Rätten till äldreomsorg på minoritetsspråk"   Riksbibliotekarie Karin Grönvall Kuninkaallisesta kirjastosta: "Resurssikirjastot – kokemuksia ja tulevaisuus"   Suurlähettiläs Maimo Henriksson   Kansanedustaja Mirja Räihä (s): "Mitkä ovat vähemmistöpolitiikan seuraavat askeleet?"
         
    Valtuuskunnan puheenjohtaja Markku Marttila:"Ruotsinsuomalaisten totuuskomissio"   Valtuuskunnan puheenjohtajiston jäsen Maarit Jaakkola esitteli valtuuskunnan julistaman opinnäytetyökilpailun korkeakouluopiskelijoille.    
Kuvat: Kai Kangassalo
 

Täysistunto 2023

   
 
Kansalliset kielikeskukset
  Kielikeskusyksikön johtaja Elina Majakari kertoi Kielikeskuksen alkuvaiheista.
Kulttuurivieras
Helmi Kälvemark lauloi suomalaisia nykyajan klassikoita suoraan kuulijoiden sydämiin.
Ryhmätyöt
Valtuuskunnan puheenjohtajiston jäsen Maija Vola esitteli työryhmien tehtävät.
     
 
     
 
Ryhmätöiden tulosten esittely
Hannele Oikarinen   Pirkko Karjalainen   Saara Ludvigsen   Leila Marttila
Täysistunnon virallinen avaus sekä kokouksen puheenjohtajien ja sihteerien valinta
Valtuuskunnan puheenjohtaja Eivor Olofsson avasi täysistunnon virallisen osuuden.   Kokouksen puheenjohtajiksi valittiin Maarit Jaakkola ja Martti Paananen (oik.). Valtuuskunnan Markus Marttila toimii tässä teknisenä avustajana.
     
Sihteereiksi valittiin Sinikka Lindquist ja Jouni Slagner.  

Täysistunto 2023, pöytäkirja

Täysistunto 2023, julkilausuma

     
Kokouksen lopussa

Täysistunnon kiitokset Eivor Olofssonille ja ...

  ... samoin Kaarina Wallinille.  
Luonnoksen täysistunnon julkilausumaksi esitteli Saara Ludvigsen.

Vuoden 2022 ruotsinsuomalainen kunta on Luulaja.

Kuva: Seppo Puolle
Vasemmalta: Valtuuskunnan varapuheenjohtaja Heli Lindström, Valtuuskunnan puheenjohtaja Markus Marttila,
esikoulunopettaja Marja-Leena Eliasson, Skövde, esikoulun rehtori Kirsi Lagerdahl, Skövde,
Pirkko Ervasti, Luulajan Suomi-seuran puheenjohtaja sekä Anne-Mari Angeria, Luulajan kunnan koordinaattori 
 

Valtuuskunnan kunnianosoitus luovutettiin Luulajan edustajille Skövdessä 24. huhtikuuta 2023.

Perustelut kunnianosoitukselle:

Luulajan lapsi- ja koulutuslautakunta on luonut esikoulun ja koulun suomenkieliseen opetukseen  suunnitelman, jota toteutetaan asteittain. Kunnalla on kaksikielinen esikoulu, jossa on kaksi  suomenkielistä osastoa. Lapset oppivat suomea kielikylpymenetelmällä. Peruskouluun on avattu ns.  kielisolmu, eli språknod, jossa lapset saavat kieli- ja kulttuuritukea suomeksi vähintään kolme tuntia  viikossa. Siellä on myös tavoitteena kaksikielisen opetuksen käynnistäminen. 

Kunnan tukikeskus on kehittänyt kielilaukun ja kulttuurilaukun. Suomenkielistä kielilaukkua  käytetään pienimpien lasten neuvonpitojen tukena. Kulttuurilaukun avulla opetetaan kaikille lapsille  kansallisista vähemmistöistä ja herätetään lapset kiinnostumaan kielestä ja kulttuurista leikin avulla. 

 

Kaupunginkirjasto on palkannut lukion suomenkielisiä oppilaita lukemaan satuja lapsille, jotta nuoret  havaitsisivat, että suomen kielestä on käytännön hyötyä. 

Kunta on kutsunut nuoria neuvonpitoon tapaamiskeskus Navetissa. Tapaamisen tuloksena perustettiin  kielikahvila.

Luulajan kunnan kunnanhallituksen puheenjohtaja kutsuu kansallisten vähemmistöjen edustajia  neuvonpitoon ja sen lisäksi myös eri lautakunnat pitävät neuvonpitoja kansallisten vähemmistöjen  kanssa. 

Ruotsinsuomalaisten valtuuskunta toteaa, että Luulajan kunta on  kehittänyt kansallista vähemmistökieli suomea luovasti ja pitkäjännitteisesti lain hengen mukaisesti ja  siksi kunta on valittu vuoden 2022 vähemmistökunnaksi. 

***

Kunnianosoituksen Luulajalle luovuttivat Ruotsinsuomalaisten valtuuskunnan puheenjohtaja Markus Marttila ja varapuheenjohtaja Heli Lindström.

 


 
 
 

Puheenjohtajisto tutustumassa Skövden
suomenkieliseen vanhustenhoitoon 20.1. 2023

 
 


Ekedalin vanhustenkeskus. Kuva: Skövde kommun

 
  Skövden vanhustenkeskus Ekedalissa on kaksi suomenkielistä osastoa, jotka avattiin keväällä 2021. Osastojen henkilökunta on pääosin kaksikielistä (suomi ja ruotsi). Asuntoja osastoilla on yhteensä 20.  
 

Yksikköpäällikkö Ingela Fagerström kertoi Ekedalin suomenkielisistä osastoista.

Mukana vierailulla oli Skövden suomenkielen hallintoalueen koordinaattori Anu Niskanen (toinen oikealta), joka toimi oppaana ja tietolähteenä koko päivän.

Osastoilla kysymyksiin vastailivat lähihoitaja Johanna ja ...

... lähihoitaja Päivi ja tyytyväinen asukas sekä ...

... lähihoitajat Viktoria ja Virva.
 

Osastoilta on hieno näköala.

Vierailu päättyi hoitopyörään tutustumiseen.
 

Illalla ohjelmassa oli keskustelu Skövden ruotsinsuomalaisen vähemmistön edustajien kanssa. Henkilöt vasemmalta: Anu Niskanen (Skövden kunta),
Sinikka Lindquist, Markus Marttila, Ritva Bidersten (Skövden Suomiseura), Eivor Olofsson, Maija Vola, Pirkko Karjalainen (Skövden Suomiseura) ja Kaarina Wallin.


 

Valtuuskunta myönsi vuoden 2022
vähemmistökielipalkinnon Tapani Kekille!

 

Ruotsinsuomalaisten valtuuskunta on myöntänyt vuoden 2022 vähemmistökielipalkinnon  Ruotsin Suomalainen -lehden vastaavalle julkaisijalle ja päätoimittajalle Tapani Kekille. 

Valtuuskunta pitää tärkeänä sitä, että ruotsinsuomalaisella vähemmistöllä  on käytettävissään viestimiä omalla äidinkielellään. Suomenkieliset viestimet ovat edellytys vähemmistölain mukaiseen kansallisen  vähemmistökielen suojelemiseen, edistämiseen ja elvyttämiseen. Ruotsin Suomalainen -lehteä on julkaistu kuusi vuosikymmentä ja Tapani Kekki on toiminut  lehden vastaavana julkaisijana ja päätoimittajana parisenkymmentä vuotta. Kekki on kehittänyt lehteä paperilehdestä verkkolehteen ja äänilehdeksi. 

Kekki aloitti toimittajauransa kulttuuritoimittajana Suomessa ja on sittemmin vaalinut  ruotsinsuomalaisuutta ja suomen kieltä kymmenien vuosien ajan Ruotsissa. 

Palkinto luovutettiin vanhustenhoitoa käsittelevän seminaarin yhteydessä Suomen suurlähetystössä Tukholmassa 21. lokakuuta. 

 


 

Suurlähetystön ja Valtuuskunnan seminaari vanhustenhoidosta

Tilaisuuden avasivat Suurlähetystön ministeri Janne Jokinen ...

 

ja Valtuuskunnan puheenjohtaja Eivor Olofsson.

     

Jonas Engelbrektsson, avdelningschef, vård och omsorg, Skövde, luennoi otsikolla "Suomenkielinen hoito ja hoiva Ekedalin hoivakodissa Skövdessä".

 
     

Anu Niskanen, suomenkielen hallintoalueen koordinaattori,
luennoi otsikolla "Suomenkielinen hoito ja hoiva on
kielikylpy henkilökunnalle"
.

 
     

Susanne Rolfner Suvanto, projektledare vid Nationellt kompetenscentrum anhöriga samt verksamhetsansvarig för Omvårdnadsinstitutet, luennoi otsikolla
"Vanhat ruotsinsuomalaiset ja sotamuistot. Kertomusten,
kielen ja kulttuurin merkitys".

 
     

Valtuuskunnan varapuheenjohtaja Markus Marttila esitteli
tulokset kartoituksesta "Kansallisten vähemmistöjen tilanne vanhustenhoidossa".

 
    Kuvat: Kai Kangassalo


 

Vuoden 2021 ruotsinsuomalainen kunta:

Valtuuskunnan kunnianosoitus luovutettiin Skövdelle Haningessa 9. kesäkuuta 2022

Vuoden 2021 ruotsinsuomalaiseksi vähemmistökunnaksi on valittu Skövde, joka on ylläpitänyt ja kehittänyt vähemmistötyötään kansallisen vähemmistölain hengen mukaisesti ja pitkäjänteisesti. Skövden kunta on kannustanut ja kouluttanut henkilökuntaansa opiskelemaan suomen kieltä. Suomen kielen taitoa pidetään erityisansiona kunnan hoiva-, hoito- ja opetushenkilökunnalle uutta henkilökuntaa haettaessa.

Perustelut:
Skövde on tarjonnut suomen kielen opetusta niin alkeis- kuin jatkokoulutuksessa. Kunta on maksanut suomen kielen kurssin hoivatyöntekijöille sekä lasten parissa työskentelevälle henkilökunnalle. Samoin kunta on avustanut myös yksityistä Finlandiakotia niin, että heidän henkilökuntansa on saanut koulutusta suomen kielessä. Koulutuksen ajaksi kunta on hankkinut sijaiset kunnan osanottajille.

Vuonna 2021 Vanhustenkeskus Ekedal Skövdessä haki erityisesti kaksikielistä henkilökuntaa ja onnistui palkkaamaan sinne sekä suomen- että ruotsinkieltä hallitsevia henkilöitä kahdelle suomenkieliselle osastolle, jotka avattiin keväällä 2021.

 

Skövden kunta on selvittänyt erityisesti hoiva- ja hoitohenkilökuntansa, mutta myös kouluhenkilökunnan suomen kielen taidot säännöllisin väliajoin. Kunta on selvittänyt aikaisemmin kaikkien kunnan työntekijöiden suomen kielen taitoa. Tässä suuressa selvityksessä kävi ilmi, että kunnan palveluksessa oli monia suomenkielisiä, joista kunnalla ei ollut aiemmin tietoa.

Skövden kunnassa on myös panostettu kieleen ja kulttuuriin eri tavoin ja eri-ikäisille yhteistyössä yhdistyksien kanssa tavoitteella, että puhalletaan yhteen hiileen suomen kielen ja kulttuurin säilyttämiseksi ja edistämiseksi.

***

Kunnianosoituksen Skövdelle luovutti Ruotsinsuomalaisten valtuuskunnan puheenjohtaja Eivor Olofsson. Valtuuskuntaa tilaisuudessa edusti myös Valtuuskunnan sihteeri Sinikka Lindquist.

     
Kuvassa vasemmalta: Haningen koordinaattori Sanna Rantamäki, Skövden koordinaattori Anoo (Anu) Niskanen, Jonas Engelbrektsson, chef för vård och omsorg, Skövde, väh.edustaja Pirkko Karjalainen, Skövde, väh.edustaja Seppo Puolle, Skövde, Haningen neuvonpidon varapuheenjohtaja Marietta Bourbaix-Lundin (M) ja Petri Salonen, kunnanneuvos ja neuvonpidon pj, Haninge (C)
 

Skövden Pirkko Karjalainen, Jonas Engelbrektsson ja Anoo Niskanen sekä Delegaation Eivor Olofsson ja Sinikka Lindquist
 
Anu, Jonas, Pirkko ja Seppo
     
Kuvat: Martin von Pfaler


Valtuuskunnan 22. täysistunto 2022

Täysistunto pidettiin 2.–3. huhtikuuta 2022 Tukholmassa. Paikalla oli 29 edustajaa, puheenjohtajisto, yksi tarkkailija ja kaksi toimitsijaa. Digitaalisesti kokoukseen osallistui seitsemän edustajaa. Täysistunnon avasi puheenjohtaja Eivor Olofsson.
 
 
     

Täysistunnon vieraat

 
Kulttuuriministeri Jeanette Gustafsdotter   Räppäri Niilo Heinola
 

Ryhmätyöt

Aiheet: 1) Ruotsinsuomalaisen vähemmistön saavutukset 20 vuoden aikana2) Sukupolven vaihdos järjestöissä3) Tulevaisuuden näkymät
 
 
Kaikki kolme ryhmää käsittelivät erikseen kaikkia aiheita.    
 
 
    Ryhmätöiden purku kaikki yhdessä.

Täysistunnon virallinen osuus

Täysistunnon puheenjohtajiksi valittiin Niina Slagner ja Seppo Puolle, sihteereiksi Sinikka Lindquist ja Jouni Slagner.

Valtuuskunnan puheenjohtajiston valinta kaudelle 2022–2023

Vaalivaliokunnan ehdotus, että vanha puheenjohtajisto jatkaisi seuraavaan täysistuntoon asti, tuli kokouksen päätökseksi. Puheenjohtajistossa jatkavat siis Kaarina Wallin, Emma Isoherranen, Markus Marttila, Elina Majakari, Maija Vola (varajäsen) ja Eivor Olofsson (puheenjohtaja).
 
Kuvat: Kai Kangassalo

Valtuuskunnan julkilausuma 2022

 

Täysistunnon 2022 pöytäkirja

 


 

Vuoden 2020 ruotsinsuomalainen kunta:

Valtuuskunnan kunnianosoitus luovutettiin Haningelle Skellefteåssa 14.10.2021

Ruotsinsuomalaisten päivänä 24. helmikuuta Ruotsinsuomalaisten valtuuskunta valitsee edellisen vuoden ruotsinsuomalaisen kunnan. Kunnianosoituksen tarkoitus on huomioida kunnan työ ruotsinsuomalaisen vähemmistön hyväksi. Vuoden 2020 ruotsinsuomalaiseksi vähemmistökunnaksi valittiin Haninge, joka pandemiasta huolimatta on pystynyt sekä ylläpitämään että kehittämään vähemmistötyötään toimivan ja tukevan organisaation ja eri yhteistyöryhmien ansiosta.

 

Jo perinteeksi on tullut, että kunnianosoituksen luovutus tapahtuu vuotta aikaisemmin valitussa ruotsinsuomalaisessa kunnassa, tässä tapauksessa siis Skellefteåssa, vuoden 2019 ruotsinsuomalaisessa kunnassa.

Kunnianosoituksen perustelut

 
   
  Kuvassa vasemmalta: Petri Salonen (C), kunnanneuvos ja neuvonpidon pj, Haninge, Marietta de Pourbaix-Lundin, Haningen neuvonpidon varapj (M), Pirkko Sinkkonen, vähemmistön edustaja, Haninge, Sanna Rantamäki, Haningen koordinaattori, ja Eivor Olofsson, Ruotsinsuomalaisten valtuuskunnan pj.  
 

Kuvat: Martin von Pfaler

 
   
  Kuvassa vasemmalta: Pirkko Sinkkonen, Sanna Rantamäki, Marietta de Pourbaix-Lundin, Petri Salonen, Eivor Olofsson, Andreas Löwenhöök (M), neuvonpidon pj, Skellefteå, Agneta Hansson (V), kunnanhallituksen edustaja neuvonpidossa, Skellefteå ja Ulla-Maija Pesola, koordinaattori, Skellefteå.  
     
 
 
 
 
 

Vähemmistökielipalkinto 2021 Anders Erikssonille

Ruotsinsuomalaisten valtuuskunta myöntää vuoden 2021 vähemmistökielipalkinnon Markku Peuran muistolle Anders Erikssonille. Palkinnon luovutus tapahtui Suomen suurlähetystössä Tukholmassa 1. lokakuuta. Perustelut

 
 

Palkinnon Anders Erikssonille luovutti Valtuuskunnan puheenjohtaja Eivor Olofsson.

Onnittelijoita riitti...

 
     
 

Suomen suurlähetystön ja Ruotsinsuomalaisten valtuuskunnan seminaari

 
 

Tilaisuuden avasivat suurlähettiläs Maimo Henriksson...

...ja Valtuuskunnan puheenjohtaja Eivor Olofsson.

 
     
 

Suurlähetystön konsulipalvelut

 
   
 

Suurlähetystön konsulipalveluista kertoivat konsuli Pia Helin ja konsulin assistentti Eila Kaltiokumpu.

 
 

Positiivisia esimerkkejä neuvonpidosta vähemmistön kanssa

 
 

Andreas Löwenhöök, Skellefteån kunnan ruotsinsuomalainen neuvonpito, oppositioneuvos

 

Neuvonpito nuorison kanssa

Ola Junkka, äidinkielenopetuksen esimies, Skellefteån kunta

 
 
 

Kielen elvytys

 

Petra Petersen, fil. tri ja lehtori Tukholman yliopistosta

 
 
 

Lopuksi

 
   
 

Valtuuskunta lahjoitti tilaisuuden osanottajille kännykkätelineen!

 
 

Kuvat: Kai Kangassalo

 
 
 
     
 

Valtuuskunnan 21. täysistunto 2021

 
 

Täysistunto pidettiin 18.–19. syyskuuta Tukholmassa. Paikalla oli 27 edustajaa, puheenjohtajisto, yksi tarkkailija ja yksi toimitsija. Digitaalisesti kokoukseen osallistui yhdeksän edustajaa. Täysistunnon avasi puheenjohtaja Eivor Olofsson, minkä jälkeen puheenjohtajiston muut jäsenet esittelivät itsensä. Ensimmäisenä varsinaisena asiakohtana oli pandemian jäsenjärjestöille ja -verkostoille aiheuttamat toimintaongelmat ja ratkaisut niihin.

Täysistunnon pöytäkirja 2021

Valtuuskunnan julkilausuma 2021

 
 

Jäsenjärjestöjen ja -verkostojen digitaaliset ratkaisut pandemian aikana


Nuorisoliiton edustajat Emma Isoherranen ja Karoliina Aitalaakso kertoivat Nuorisoliiton ja...

...professori Jarmo Lainio korkeakouluverkoston ratkaisuista.

Puheenvuoron asiasta käyttivät myös Manne Mali (Ruotsin kirkko), Ulla Honkanen (Suomiart), Pirkko Karjalainen (RSKL), Jouni Slagner (RSKL), Aulikki Lundgren (Kalevalaiset),...
...Esa Tuuri (SEKL), Osmo Holappa (RSHT), Petra Palkio (V-Akka), Kaisa Lamu (RSE), Tarmo Ahonen (RSKL) ja Leila Marttila (Naisten Foorumi)
   

Ryhmätyöt – aiheina: Valtuuskunnan viestintä, yhteistyö jäsenjärjestöjen kanssa ja varjoraportti Euroopan neuvostolle

Tässä keskustellaan viestinnästä Elina Majakarin vetämänä ja...

...tässä valtuuskunnan yhteistyöstä järjestöjen ja verkostojen kanssa Heli Lindströmin johdolla.

   

Markus Marttila johti keskustelua varjoraportista.

Kaikki kävivät kaikilla kolmella keskusteluasemalla, joten näkemyksiä tuli runsaasti esiin. Vaihtojen välillä kahviteltiin.

   

Kulttuuritauko – Hanuristi Oskar Taipale

Oskar Taipale esitti myös perinteiset Satumaa-tangon (jonka kokouksen osanottajat lauloivat) ja Säkkijärven polkan.

 

Täysistunnon virallinen osa – päätökset ja valinnat

 
 

Kokouksen puheenjohtajiksi valittiin Seppo Puolle (toinen oikealta) ja Niina Slagner (oikealla). Sihteereiksi valittiin Sinikka Lindquist ja Jouni Slagner.

 
 

Kuvat: Kai Kangassalo

 
     
 
 
 

Valtuuskunta on esittänyt Kaisa Syrjänen Schaalia Ihmisoikeuksien instituutin johtoon

Lue lisää...


Vuoden 2020 ruotsinsuomalainen vähemmistökunta on Haninge!

Lue lisää...

 

Mainos

Lahjaksi:

 
 
     
 

Valtuuskunnan 20. täysistunto 2020

Täysistunto pidettiin 10.–11. lokakuuta Tukholmassa poikkeuksellisissa olosuhteissa corona-epidemian takia. Osa edustajista oli paikalla vain digitaalisesti. Myös kokouksen kunniavieras, kulttuuri- ja demokratiaministeri Amanda Lind vieraili kokouksessa etänä.

Teknisistä vaikeuksista huolimatta päätökset onnistuttiin tekemään normaalissa järjestyksessä. Henkilövalinnoissa vältyttiin äänestyksiltä, mistä kiitos edustajille. Kulttuuritarjonnasta huolehtivat Valtuuskunnan järjestämän laulukilpailun voittaja Johannes Räihä ja yleisön suosikki Kuusimäen ravurit.

Valtuuskunnan puheenjohtajistoon valittiin uusina Markus Marttila ja Elina Majakari sekä varalle Andreas Ali Jonasson.

Valtuuskunnan täysistunnossa 2020 hyväksytty JULKILAUSUMAUTTALANDE

Täysistunnon pöytäkirja

Kuvat: Kai Kangassalo

Kokouksen puheenjohtajina toimivat Seppo Puolle ja Niina Slagner, sihteereinä Jouni Slagner ja Sinikka Lindquist. Puheenvuoroa käyttämässä Petra Palkio.

Valtuuskunnan puheenjohtajisto 2020–2021: Elina Majakari, Eivor Olofsson (puheenjohtaja), Heli Lindström, Sinikka Lindquist ja Markus Marttila (varapuheenjohtaja). Kuvasta puuttuu Andreas Ali Jonasson (varajäsen).

20-vuotistäysistuntoa olivat juhlistamassa neljä aikaisempaa puheenjohtajaa: Raija Metso Korpela, Martti Paananen, Sinikka Lindquist ja Heli Lindström. Valtuuskunnan pitkäaikainen työntekijä Esko Melakari oli myös kunniavieraana.


Raija Metso Korpela
 
Martti Paananen
     

Sinikka Lindquist
 
Esko Melakari
     

Heli Lindström

 

 


Kulttuuri- ja demokratiaministeri Amanda Lind


Johannes Räihä


Kuusimäen ravurit


 
 

 

 
 

Vähemmistökielipalkinto 2020
Markku Peuran muistoksi

Ruotsinsuomalaisten valtuuskunta myöntää vuoden 2020 vähemmistökielipalkinnon Lina Puraselle.

Valtuuskunta perustelee päätöstä seuraavasti: Lina Puranen on yli kymmenen vuoden ajan eri tavoin työskennellyt ruotsinsuomalaisten aiheiden parissa sekä kulttuurituottajana ja journalistina. Hän on ollut mukana starttaamassa kulttuuriprojekteja kuten Mokoma, Finskt Disco sekä kaksikielisen lastenkulttuuri projektin Mukulat. Hän on myös toimittanut ohjelmia, joissa on huomioitu ruotsinsuomalainen vähemmistö eri näkökulmista. Tuotannossa on valotettu ruotsinsuomalaisuutta useiden sukupolvien perspektiivistä, sekä lasten, nuorten ja vanhojen ihmisten tarinoiden kautta.

Lina on väsymätön taistelija suomen kielen ja ruotsinsuomalaisen kulttuurin puolesta.

Palkinto ojennettiin Suomen suurlähettilään residenssissä Tukholmassa
8. lokakuuta. Kuvia tilaisuudesta

Kuvat: Kai Kangassalo

 

 
Lina Puranen
 
 
 
 

RUOTSINSUOMALAISEN LAULUKILPAILUN VOITTAJA ON VALITTU.

11. kesäkuuta 2020

JOHANNES RÄIHÄN KAPPALE OUZO VOITTI.

HÖSTORKESTERN: ELD ÖVER VATTNET TULI TOISEKSI JA
CARY YLITALO: INNAN DET ÄR FÖR SENT KOLMANNEKSI.

Lehdistötiedote


 

 

Lisää Sveriges Radio Finskassa!

Ja myös SVT Uutisissa!

 
 

KIRJE FHM:LLE JA VASTAUS FHM:LTÄ.

1. kesäkuuta 2020

Ruotsinsuomalaisten valtuuskunnan puheenjohtajisto lähetti kirjeen folkhälsomyndighetenille kysyen tiedoista joita olemme lukeneet maankattavissa uutisissa eli poikkeavista kuolinluvuista koskien joitakin kansallisuuksia, muun muuassa suomalaisia.

Kirjeet ovat ruotsiksi. Saat ne avattua allaolevista linkeistä.

Kirje Folkhälsomyndighetenille

Vastaus Folkhälsomyndigheteniltä   
 

AJANKOHTAISTA TIETOA SISURADIOSTA KORONAVIRUKSESTA

23. maaliskuuta 2020

Sisuradion uutisointi koronaviruksesta suomeksi.


 

  SR Finskan teemasivu  
 

SKELLEFTEÅ – VUODEN 2019 RUOTSINSUOMALAINEN KUNTA

23. helmikuuta2020

Ruotsinsuomalaisten päivänä 24. helmikuuta Ruotsinsuomalaisten valtuuskunta valitsee edellisen vuoden ruotsinsuomalaisen kunnan. Kunnianosoituksen tarkoitus on huomioida kunnan työ ruotsinsuomalaisen vähemmistön hyväksi.

Vuoden 2019 ruotsinsuomalaiseksi vähemmistökunnaksi valittiin Skellefteå, joka on menestyksellisesti tukenut ruotsinsuomalaista kulttuurityötä kunnassa ja kehittänyt kunnan eri osien välistä yhteistyötä.

Perustelut:

Vuoden 2019 ruotsinsuomalaisen vähemmistökunnan valinnassa painopiste on ollut toisaalta lasten ja nuorten sekä kunnan välisessä neuvonpidossa, toisaalta kunnan työskentelytavassa rakenteellisen vuoropuhelun toteuttamiseksi ruotsinsuomalaisen vähemmistön kanssa.

Neuvonpito lasten ja nuorten kanssa

  • Skellefteån kunta on löytänyt menetelmiä ja toimintatapoja ottaa huomioon lasten tarpeet ja näkemykset laajemmassa mittakaavassa.
  • Neuvonpito toteutetaan siellä missä lapset ovat – esikoulussa.
  • Kunta tekee myös vuosittaisen tarvekartoituksen, jossa kunnan kaikki vanhemmat, joilla on 0-5 -vuotiaita lapsia, saavat vastata kyselyyn.
  • Tällä tavalla kunta saa tietoa ruotsinsuomalaisten lasten suomenkielisen esikoulun tarpeista.
  • Erityisiä neuvonpitoja lasten kanssa on toteutettu esikoulussa Esikoulun opetussuunnitelman (Lpfö18) tuella, jossa nostetaan esiin lapsen oikeus vaikuttaa omaan koulutukseensa, osallisuuteen jne.

Rakenteellinen vuoropuhelu

  • Skellefteån kunnanhallitus on vuonna 2019 tehnyt päätöksen eri toimenpiteistä, joilla muodollistetaan ja jäsennellään neuvonpito ruotsinsuomalaisen vähemmistön kanssa. Yksi esimerkki näistä päätöksistä on, että ruotsinsuomalaisen vähemmistön edustaja saa korvauksen osallistumisestaan neuvonpitoon kunnan palkkiosäännön mukaisesti.
  • Neuvonpitoihin osallistuu kunnan lautakuntien edustajia.
  • Kunta on hyväksynyt kansallisia vähemmistöjä koskevien asioiden kehitysohjelman 2019–2022.
  • Kunnalla on myös erityinen toimintasuunnitelma ruotsinsuomalaiselle vähemmistölle ja suomen kielen hallintoalueelle.

 Ruotsinsuomalaisten valtuuskunta onnittelee Skellefteån kuntaa!

Kunnianosoitus jaetaan 24. helmikuuta klo 17.00 Östhammarissa, vuoden 2018 ruotsinsuomalaisessa kunnassa. Paikka: Kulttuuritalo Storbrunn, Klockstapelsgatan 2. Tervetuloa!


 

 

 

 
 

NEUVONPITO 19.2. 2020

22. helmikuuta 2020

Valtuuskunta oli neuvonpitokokouksessa 19/2 2020 valtioneuvos Amanda Lindin kanssa. Kokouksessa oli myös läsnä Ruotsinsuomalaisten nuorten liitto, Ruotsinsuomalaisten keskusliitto sekä Suomalaisten Eläkeläisten keskusliitto Ruotsi.

    
 

SUOMENKIELISET YLEISÖOPASTUKSET KANSALLISMUSEOSSA

6. helmikuuta 2020

Suomenkieliset yleisöopastukset on toistaiseksi peruttu. ”Kiinnostunut Kansallismuseosta”-opaskierroksella tutustutaan muun muassa museon historiaan ja entisöitiin sekä muutamiin kokoelmien upeista teoksista ja esineistä.


 

  Näe, koe, luo!  
 

RUOTSINSUOMALAINEN LAULUKILPAILU

30. joulukuuta 2019

Ruotsinsuomalaisten valtuuskunta julistaa sävellys- ja sanoituskilpailun. Kilpailun tarkoituksena on nostaa esiin ruotsinsuomalaisia säveltäjiä ja sanoittajia sekä antaa näkyvyyttä ruotsinsuomalaisuudelle.

Voittajakappale palkitaan 20 000 kruunun stipendillä tekijöiden kesken.

Kilpailukappale on lähetettävä 1.1.2020 – 31.3 2020 välisenä aikana.

Lue lisää tästä: Laulukilpailu 2020


 

     
 

VÄHEMMISTÖKIELIPALKINTO 2019 MARKKU PEURAN MUISTOKSI

24. syyskuuta 2019

Ruotsinsuomalaisten valtuuskunta myöntää vuoden 2019vähemmistökielipalkinnon Kristian Borgille.

Valtuuskunta perustelee päätöstä seuraavasti: Kristian Borg on antologiansa ja podcastinsa kautta aloittanut uudenlaisen keskustelun vähemmistöidentiteetistä. Finnjävlar-projekti on edistänyt pohdintaa vähemmistöön kuulumisen raskaista puolista, vähemmistön ja enemmistön välisestä vuorovaikutuksesta, voimaantumisesta ja voimasta saada aikaan muutosta. Hän on onnistunut tuomaan esille kokemuksia, joihin monet voivat samaistua, ja sen kautta entistä useammat ovat voineet löytää ruotsinsuomalaiset juurensa.

Palkinto ojennetaan vähemmistöpoliittisessa seminaarissa Suomen suurlähetystössä Tukholmassa 24. syyskuuta n. kello 15.00.


 

 

Lue lisää ja kuuntele tästä!

Ja katsele tästä!

 
 

VALTUUSKUNNAN TÄYSISTUNTO PIDETTIIN
30.-31. MAALISKUUTA 2019

8. huhtikuuta 2019

Ruotsinsuomalaisten valtuuskunnan täysistunto pidettiin 30.-31. maaliskuuta Suomen Tukholman-instituutissa. Paikalla oli yli 40 henkilöä. Edustajat olivat yksimielisiä ja päätökset tehtiin puheenjohtajiston esittämällä tavalla. Puheenjohtajiston Heli Lindströmin ohjaamassa ryhmätyössä suunniteltiin Valtuuskunnan tulevaa viisivuotisohjelmaa ja sen lisäksi Ruotsinsuomalaisten laulua koskevaa aloitetta. Puheenjohtajistolle jäi tehtäväksi julistaa siitä kilpailu. Täysistunnon yhteydessä järjestettiin myös seminaari, johon osallistui edustajia FUEN-järjestöstä (Federal Union of European Nationalities). Seminaarissa keskusteltiin muun muassa siitä, mitä EU voisi tehdä ruotsinsuomalaisten hyväksi.

Täysistunnossa valitun uuden puheenjohtajiston kokoonpano ja kaudet:

Eivor Olofsson, puheenjohtaja, 2 vuotta
Petra Palkio, varapuheenjohtaja, 1 vuosi
Sinikka Lindquist, varsinainen jäsen, 2 vuotta
Heli Lindström, varsinainen jäsen, 2 vuotta
Venla Odenbalk, varsinainen jäsen, 1 vuosi
Helen Kantokoski Kviby, varajäsen, 1 vuosi


 

 

Vasemmalta: Helen Kantokoski Kviby, Venla Odenbalk,
Eivor Olofsson, Heli Lindström, Petra Palkio ja Sinikka
Lindquist. (Kuva: Seppo Puolle)

 
         

 
 

Postiosoite:

Bellmansgatan 15, BV,
118 47 Stockholm, Sweden

Puhelin:

0768-88 90 09

Sähköposti:

sverigefinne@gmail.com

Matkakorvaukset:

Matkalasku

 
 
  Kotisivun teki ja sitä päivittää Kai Kangassalo, 070-348 71 21, kai.kangassalo@gmail.com