Suomeksi

På svenska

In English

  Framsida Om oss... Nyheter Broschyrer Rapporter

Skrivelser och utredningar

Samråd  
 

Aktuellt

       

Sverigefinländarnas delegations plenum
22–23/4 2023
i Stockholm

Läs mer...

 

Delegationens begäran om upprättande av ett museum över sverigefinländarnas historia

Läs mer...

 

Luleå har valts till årets sverigefinska kommun 2022!

Läs mer...


 
Årets sverigefinska kommun 2022? Här (i Skövde 21/1 2023) väljer Delegationens presidie (styrelse) vilken kommun får utmärkelsen. Beslutet ska publiceras på Sverigefinnländarnas dag, den 24 februari 2023.
Från vänster:: Markus Marttila, Maija Vola, sekreterare Sinikka Lindquist, ordförande Eivor Olofsson och Kaarina Wallin. Emma Isoherranen var med via nätet.
 
 

Sverigefinländarnas delegation

Sverigefinländarnas delegation är en paraplyorganisation för den sverigefinska nationella minoriteten. Delegationen verkar på riksplan, medan dess medlemsorganisationer arbetar på lokal och regional nivå. Till delegationens ansvarsområde hör generella och principiella frågor som rör finska språket, sverigefinnarna samt de nationella minoriteternas ställning och rättigheter i Sverige.

Film
om sverigefinländare


 

Postadress:

Bellmansgatan 15, BV,
118 47 Stockholm, Sweden

Telefon:

070-2321802

e-post:

sverigefinne@gmail.com

Reseersättningar:

Reseräkning

 
 
  Webbmaster Kai Kangassalo, 070-348 71 21, kai.kangassalo@gmail.com