Suomeksi

På svenska

In English

  Framsida Om oss... Nyheter Broschyrer Rapporter

Skrivelser och utredningar

Samråd  
 
   

Remissvar avseende
Kreativa Sverige! Nationell strategi
för främjande av hållbar utveckling
för företag i kulturella och
kreativa branscher

*****

Delegationens minoritetsspråkpris
till Tapani Kekki 
Läs mer...

 

 
  Kulturminister Jeanette Gustafsdotter       Rappare Niilo Heinola  
 

Sverigefinländarnas delegation

Sverigefinländarnas delegation är en paraplyorganisation för den sverigefinska nationella minoriteten. Delegationen verkar på riksplan, medan dess medlemsorganisationer arbetar på lokal och regional nivå. Till delegationens ansvarsområde hör generella och principiella frågor som rör finska språket, sverigefinnarna samt de nationella minoriteternas ställning och rättigheter i Sverige.

Film
om sverigefinländare


 

Postadress:

Bellmansgatan 15, BV,
118 47 Stockholm, Sweden

Telefon:

070-2321802

e-post:

sverigefinne@gmail.com

Reseersättningar:

Reseräkning

 
 
  Webbmaster Kai Kangassalo, 070-348 71 21, kai.kangassalo@gmail.com