Suomeksi

På svenska

In English

  Framsida Om oss... Nyheter Broschyrer Rapporter

Skrivelser och utredningar

Samråd  
     

Aktuellt

         
  Delegationens plenums
2023

UTTALANDE

  ”Svensk skola – Bara bromskloss eller minoritetspolitikens huvudmotståndare?”

Lue lisää...

  Delegationens begäran om upprättande av ett museum över sverigefinländarnas historia

Läs mer...

  Luleå årets sverigefinska kommun 2022!

Läs mer...

 


Sverigefinländarnas delegations nya presidie, från vänster Heli Lindström, Maarit Jaakkola, Anders Eriksson, Johanna Suban (suppleant), Markus Marttila (ordförande) och Maija Vola.

 


Plenums kulturgäst Helmi Kälvemark sjöng finska moderna klassiker och gjorde det vackert!


 

Sverigefinländarnas delegation

Sverigefinländarnas delegation är en paraplyorganisation för den sverigefinska nationella minoriteten. Delegationen verkar på riksplan, medan dess medlemsorganisationer arbetar på lokal och regional nivå. Till delegationens ansvarsområde hör generella och principiella frågor som rör finska språket, sverigefinnarna samt de nationella minoriteternas ställning och rättigheter i Sverige.

Film
om sverigefinländare


 

Postadress:

Bellmansgatan 15, BV,
118 47 Stockholm, Sweden

Telefon:

070-2321802

e-post:

sverigefinne@gmail.com

Reseersättningar:

Reseräkning

 
 
  Webbmaster Kai Kangassalo, 070-348 71 21, kai.kangassalo@gmail.com