Suomeksi

På svenska

In English
 
  Etusivu Meistä... Uutisia Esitteet Raportit

Kirjelmät ja selvitykset

Kirjelmät ja selvitykset

 

Suomenkieliset

   
 

VALTUUSKUNNAN JULKILAUSUMA 2022

 

UUTISKIRJE 1/2021

 

SUOMEN ASKELEET
PDF

Kooste kansalaiskeskustelusta

 

KIRJE SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖÖN
PDF

Suomen suurlähetystön sosiaalineuvoksen toimen tulevaisuus

 

Ruotsinkieliset

   
 

Remissvar avseende förslag till föreskrifter med anledning av införandet av ämnesbetyg i gymnasieskolan, anpassade gymnasieskolan samt inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och som anpassad utbildning på gymnasial nivå

 

Kultursamhället – utvecklad samverkan stat, region och kommun SOU2023:58

 

Som om vi aldrig funnits – exkludering och assimilering av tornedalingar, kväner och lantalaiset - SOU2023:68

 

Begäran om upprättande av ett museum över sverigefinländarnas historia

 

Remissvar diarienr 2023:21
Remissvar avseende förslag till föreskrifter med anledning av införandet av ämnesbetyg i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och som särskild utbildning på gymnasial nivå

 

Remissvar avseende Kreativa Sverige! Nationell strategi för främjande av hållbar utveckling för företag i kulturella och
kreativa branscher

 

LÄHETEVASTAUS
koskien tukia uutismedioille
koko maassa

 

Kirjelmä Hallstahammarin ja Västeråsin kunnille

 

Remissvar avseende förslag med anledning av införandet av ämnesbetyg Diarienr: Skolverket 2022:55

 

Remissvar avseende betänkandet Ett utökat skydd mot diskriminering (SOU 2021:94)

 

Remissvar: Återstart för kulturen SOU 2021:77

 

Ny forskningsöversikt om att stärka
de små språken, inklusive
de nationella minoritetsspråken
isof.se/smasprakinorden

 

En minskad skolpeng hotar sverigefinska skolornas existens

 

Brev till Södertälje kommun

 

KIRJE SCB:lle ja BRÅ:lle

 

KIRJELMÄ koskien suomalaisten jäänteitä Karoliiniselle instituutille ja instituutin vastaus
PDF

 

Remissvar ang SOU 2020: 47
HÅLLBAR SOCIALTJÄNST – EN NY SOCIALTJÄNSTLAG
Ert dnr S2020/06592
PDF

 

EN ÄLDREOMSORGSLAG
Dir. 2020:142
PDF

 

SPRÅKCENTRUM FÖR NATIONELLA MINORITETSSPRÅK
PDF

 

HÖGRE VÄXEL I MINORITETSPOLITIKEN
Stärkt samordning och uppföljning
PDF

 

NATIONELLA MINORITETSSPRÅK I SKOLAN
– förbättrade förutsättningar
till undervisning och revitalisering
PDF

 

Yttrande till Kommittédirektiv (Dir.2020:24)
En tioårig grundskola

PDF

 

Remissvar
En mer likvärdig skola – minskad segregation och förbättradresurstilldelning (SOU 2020:28)

PDF

 

För flerspråkighet, kunskapsutveckling och inkludering - modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål (SOU 2019:18)
PDF

 

BEGÄRAN OM SAMRÅD MED STATSRÅDET ANNA EKSTRÖM
PDF

 

SKRIVELSE TILL MUCF GÄLLANDE ANSÖKNINGAR FÖR PROJEKTMEDEL
PDF

 

DEMOKRATINS SKATTKAMMARE
PDF

Förslag till en nationell biblioteksstrategi. Lähetevastaus Ku2019/00550/KO

 

VÄDJAN FÖR BARNS RÄTT TILL FINSKA
PDF

Vädjan för barns rätt till finska språket i Göteborgs kommun 2016

 

NY MUSEIPOLITIK
PDF

Lähetevastaus SOU 2015:89

 

LÅT FLER FORMA FRAMTIDEN
PDF

Lähetevastaus SOU 2016:5

 

PALETT FÖR ETT STÄRKT CIVILSAMHÄLLE
PDF

Lähetevastaus SOU 2016:13

 

BARNKONVENTIONEN SOM SVENSK LAG
PDG

Lähetevastaus SOU 2016:19

 

KRAFTSAMLING MOT ANTIZIGANISM
PDF

Lähetevastaus SOU 2016:44

 

KYSYMYKSIÄ VÄHEMMISTÖLAKISELVITYKSELTÄ
(KU 2016:02)
PDF

Ruotsinsuomalaisten valtuuskunnan vastaukset

 

KOMMENTTEJA LÄÄNINHALLITUKSEN RAPORTISTA
PDF

Synpunkter med anledning av Länsstyrelsens rapport rörande användning av statsbidrag (regeringsuppdrag dnr Ku2015/1867/DISK)

 

EN INKLUDERANDE KULTURSKOLA PÅ EGEN GRUND
PDF

Lähetevastaus SOU 2016:69

 

SVAR PÅ LAGUTREDNINGENS DISKUSSIONSFRÅGOR
PDF

Sverigefinländarnas delegations plenum 2017

 

EN GRÄNSÖVERSKRIDANDE MEDIEPOLITIK FÖR UPPLYSNING, ENGAGEMANG OCH ANSVAR
PDF

Lähetevastaus SOU 2016:80

 

FÖR EN GOD OCH JÄMLIK HÄLSA - EN UTVECKLING AV DET FOLKHÄLSOPOLITISKA RAMVERKET
PDF

Lähetevastaus SOU 2017:4

 

KULTURSAMVERKAN FÖR SVERIGE SOM HÅLLER IHOP. FRAMTIDA INRIKTNING OCH UTVECKLINGSMÖJLIGHETER FÖR KULTURSAMVERKANSMODELLEN
PDF

Lähetevastaus Ds: 2017:8

 

BÄTTRE SKYDD MOT DISKRIMINERING
PDF

Lähetevastaus SOU 2016:87

 

LÄS MIG! NATIONELL KVALITETSPLAN FÖR VÅRD OCH OMSORG OM ÄLDRE
PDF

Lähetevastaus SOU 2017:21

 

NÄSTA STEG? - FÖRSLAG FÖR EN STÄRKT MINORITETSPOLITIK
PDF

Lähetevastaus SOU 2017:60

 

UTBILDNING, UNDERVISNING OCH LEDNING - REFORMVÅRD TILL STÖD FÖR EN BÄTTRE SKOLA
PDF

Lähetevastaus SOU 2017:51

 

NÄSTA STEG PÅ VÄGEN MOT EN MER JÄMLIK HÄLSA
PDF

Lähetevastaus SOU 2017:47

 

KIRJELMÄ TUKHOLMAN LÄÄNIN MAAKÄRÄJILLE
PDF

Suomenkielisen psykiatrisen vastaanoton lopetusuhka

 

NÄSTA STEG? DEL 2. FÖRSLAG FÖR EN STÄRKT MINORITETSPOLITIK, OSA 2
PDF

Lähetevastaus SOU 2017:88

 

NATIONELLA MINORITETSSPRÅK I SKOLAN - FÖRBÄTTRADE FÖRUTSÄTTNINGAR TILL UNDERVISNING OCH REVITALISERING
PDF

Lähetevastaus SOU 2017:91

 

SKOLVERKETS UTKAST TILL REVIDERAD LÄROPLAN
PDF

Lähetevastauus Dnr 2017:783

 

KIRJE PÄÄMINISTERILLE
PDF

Till statsminister Stefan Löfvén

 

ETT OBEROENDE PUBLIC SERVICE FÖR ALLA – NYA MÖJLIGHETER OCH ÖKAT ANSVAR
PDF

Lähetevastaus Dnr Ku2018/01387/MF

 

BARNS OCH UNGAS LÄSNING – ETT ANSVAR FÖR HELA SAMHÄLLET
PDF

Lähetevastaus SOU 2018:57

 

Englanninkieliset

   
 

Varjoraportti Euroopan neuvostolle 2022

 

IMPLEMENTATION OF MINORITY RIGHTS
PDF

Comments on implementation of Minority Rights for the Sweden Finns in Sweden to the Council of Europe 2019

 

CONTINUED LACK OF INITIATIVES
PDF

Continued Lack of Initiatives in the Implementation of Minority Rights in Sweden

 

NEGATIVE DEVELOPMENTS
PDF

Negative Developments in the Institutional Framework for Minority Rights in Sweden. Letter to the Council of Europe

 

LACK OF EFFECTIVE PARTICIPATION FOR THE NATIONAL MINORITIES IN SWEDEN
PDF

Additional comments to Advisory Committee on the Framework Convention for the Protection of National Minorities

 

KIRJE EUROOPAN NEUVOSTOLLE
PDF

Still No Effective Measures for Implementation of Minority Rights in Sweden

 

 
 

Postiosoite:

Bellmansgatan 15, BV,
118 47 Stockholm, Sweden

Puhelin:

0768-88 90 09

Sähköposti:

sverigefinne@gmail.com

Matkakorvaukset:

Matkalasku

 
 
  Kotisivun teki ja sitä päivittää Kai Kangassalo, 070-348 71 21, kai.kangassalo@gmail.com