Suomeksi

På svenska

In English

  Framsida Om oss... Nyheter Broschyrer Rapporter Skrivelser  

Nyheter

 

Delegationens tjugonde årsmöte 2020

Årsmötet hölls 10-11 oktober i Stockholm med ett speciellt upplägg på grund av coronapandemin. En del av deltagarna närvarade endast digitalt. Även konferensens hedersgäst, kultur- och demokratiministern Amanda Lind, besökte mötet på distans. 

Trots tekniska problem lyckades vi ta besluten i normal ordning. I valet av personer slapp vi omröstningar, vilket vi tackar representanterna för. För kulturutbudet stod vinnaren i delegationens sångtävling, Johannes Räihä och publikfavoriten Kuusimäen ravurit.

Markus Marttila och Elina Majakari valdes in som nya ledamöter i delegationens presidium och Andreas Ali Jonasson blev suppleant. 

Delegationens officiella uttalande från årsmötet 2020 

Sammanträdets ordforande var Seppo Puolle och Niina Slagner, sekreterare Jouni Slagner och Sinikka Lindquist.

Delegations presidium 2020–2021: Elina Majakari, Eivor Johansson (ordförande), Heli Lindström, Sinikka Lindquist och Markus Marttila (Vice ordförande). Ej i bilden Andreas Ali Jonasson (suppliant).

Fyra tidigare ordföranden firade jubileums-årsmötet på plats: Raija Metso Korpela, Martti Paananen, Sinikka Lindquist och Heli Lindström. Delegationens mångåriga medarbetare Esko Melakari var också hedersgäst. 


Raija Metso Korpela
 
Martti Paananen
     

Sinikka Lindquist
 
Esko Melakari
     

Heli Lindström

 

 


Kultur- ja demokratiminister Amanda Lind


Johannes Räihä


Kuusimäen ravurit

 
 
 
         
 

Sverigefinländarnas delegations minoritetsspråkpris år 2020
till minnet av Markku Peura

Sverigefinländarnas delegation har beslutat att tilldela 2020 års minoritetsspråkpris till Lina Puranen.

Delegationen motiverar sitt beslut enligt följande: Lina Puranen har i över tio år varit verksam i sverigefinska projekt både som kulturproducent och som journalist. Hon är medgrundare till kulturprojekt såsom Mokoma, Finskt Disco och det tvåspråkiga barn kulturprojektet Mukulat. Hon har även medverkat i olika program i vilka man har uppmärksammat den sverigefinska minoriteten ur olika synvinklar. I produktionerna har man belyst sverigefinskheten i flera generationer perspektiv, via barns, ungdomars och de äldres berättelser.

Lina är en outtröttlig kämpe för det finska språket och den finska och sverigefinska kulturen.

Priset delades ut på Finlands ambassadörs residens i Stockholm den 8 oktober.
Bilder från prisutdelningen


 

 
Lina Puranen
 
 

SVERIGEFINSK LÅTTÄVLING AVSLUTAD

11 juni 2020

JOHANNES RÄIHÄS LÅT OUZO VANN.

HÖSTORKESTERNS ELD ÖVER VATTNET PLACERADE SIG PÅ ANDRA PLATS OCH
CARY YLITALOS INNAN DET ÄR FÖR SENT PÅ TREDJE.

Pressmeddelande


 

 

Sveriges Radio Finska!

SVT Uutiset!

 
 

BREV TILL FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN OCH SVAR

1 juni 2020

Sverigefinländarnas delegations presidie sände ett brev till folkhälsomyndigheten för att fråga om det gemene man kunnat läsa i riksmedia om avvikande höga dödstal hos vissa nationaliteter, däribland den finska.

Brev till Folkhälsomyndigheten

Svar från Folkhälsomyndigheten   
 

ÅRETS SVERIGEFINSKA KOMMUN 2019 ÄR SKELLEFTEÅ

23 februari 2020

På Sverigefinnarnas dag den 24 februari utser Sverigefinländarnas delegation föregående års sverigefinska kommun. Syftet med utmärkelsen är att uppmärksamma kommuners arbete till gagn för den sverigefinska minoriteten.

Till 2019 års sverigefinska minoritetskommun utses Skellefteå som under året har prioriterat barnens röst i samrådsförfarandet samt framgångsrikt arbetat med att skapa en strukturerad dialog med den sverigefinska minoriteten.

Motivering:

Vid valet av 2019 års sverigefinska minoritetskommun har tyngdpunkten lagts dels på samrådsförfarandet mellan barn och unga och kommunen, dels på kommunens arbetssätt för att genomföra en strukturell dialog med den sverigefinska minoriteten.

Samråd med barn och unga

  • Skellefteå kommun har hittat metoder och arbetssätt för att tillvarata barnens behov och åsikter i stor utsträckning.
  • Samråden genomförs där barnen är – i förskolan.
  • Kommunen gör också, årligen, en behovskartläggning där alla föräldrar i kommunen som har barn mellan 0-5 år får besvara en enkät.
  • På det sättet får kommunen vetskap om de sverigefinska barnens behov av finskspråkig förskola.
  • Särskilda barnsamråd har genomförts inom förskolan med stöd i Läroplanen för förskolan (Lpfö18) där man lyfter fram barns rätt till inflytande över sin utbildning, delaktighet etc.

Strukturell dialog

Kommunstyrelsen i Skellefteå har under 2019 tagit beslut om olika åtgärder för att formalisera och strukturera upp samrådet med den sverigefinska minoriteten. Exempel på dessa beslut är t.ex.

  • att företrädare för den sverigefinska minoriteten får ersättning för sitt deltagande i samråd i enlighet med kommunens arvodesreglemente.
  • varje samråd besöks av någon från kommunens nämnder.
  • kommunen har antagit ett program för utvecklingsarbete med frågor avseende nationella minoriteter 2019-2022.

Kommunen har även en särskild handlingsplan för den sverigefinska minoriteten och det finska förvaltningsområdet.

Sverigefinländarnas delegation gratulerar Skellefteå kommun!

Utmärkelsen delas ut den 24 febr. kl. 17.00 i Östhammar, årets sverigefinska kommun 2018. Plats: Östhammars kulturhus, Klockstapelsgatan 2. Välkomna!


 

 

 

 
 

SAMRÅD 19/2 2020

22 februari 2020

19/2 2020 var delegationen på samrådsmöte med statsrådet Amanda Lind tillsammans med Sverigefinska Ungdomsförbundet, Sverigefinska Riksförbundet och Finska Pensionärernas Riksförbund i Sverige.   
 

VISNING PÅ FINSKA PÅ NATIONALMUSEET

6 februari 2020

Nationalmuseet öppnades upp igen i oktober 2018 efter femårs renovering.
På museet kan ni som besökare få en kulturberikande upplevelse med samlingar från 1500-talet fram till nutid.

Nu erbjuder museet visningar på finska.


 

 

Finskspråkiga visningar på museet

 
 

SVERIGEFINSK SÅNGTÄVLING

30 december 2019

Sverigefinländarnas delegation utlyser en sverigefinsk låtskrivartävling.

Tävlingen har i syfte att lyfta fram sverigefinska kompositörer och textförfattare samt belysa den sverigefinska kulturen.

Vinnande bidraget kommer belönas med ett stipendium på 20 000 kronor. 

Tävlingsbidrag kan skickas in mellan datumen 2020-01-01 – 2020-03-31.

Sångtävling 2020

     
 

MOTION TILL SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTINGS ORDINARIE KONGRESS

3 oktober 2019

Tisdagen 24/10 hölls ett seminarium på Finlands ambassad som ledde till att Petri Salonen, kommunalrådet i Haninge, har lämnat in nedanstående motion till SKLs kongress.

Motion!

     
 

SVERIGEFINLÄNDARNAS DELEGATIONS MINORITETSSPRÅKPRIS ÅR 2019 TILL MINNE AV MARKKU PEURA

24 september 2019

Sverigefinländarnas delegation har beslutat att tilldela 2019 års minoritetsspråkpris till Kristian Borg.

Delegationen motiverar sitt beslut enligt följande: Kristian Borg har initierat en förnyad reflektion kring minoritetsidentitet genom sin antologi och podd. Projektet Finnjävlar har bidragit till en betydelsefull diskussion om smärtsamma sidor av att tillhöra en minoritet, om samspelet  mellan minoritet och majoritet, om egenmakt och kraften att kunna förändra.Han har lyckats lyfta erfarenheter som många kunnat identifiera sig med och därigenom hjälpt fler att upptäcka sina sverigefinska rötter.

Priset delas ut på ett minoritetspolitiskt seminarium på Finland ambassad i Stockholm den 24 september ca 15.00.


 

 

Sveriges Radio Finska

SVT Uutiset

 
 

DELEGATIONENS PLENUM HÖLLS
DEN 30-31 MARS 2019

8 april 2019

Sverigefinländarnas delegations plenum ägde rum den 30-31 mars på Finlandsinstitutet i Stockholm. Över 40 personer fanns på plats. Delegaterna var eniga och besluten togs enligt det som presidiet föreslagit. Under ledning av Heli Lindström från presidiet planerades delegationens blivande femårsprogram. Dessutom behandlades en motion som gällde Sverigefinnarnas sång, och presidiet fick i uppgift att utlysa en tävling om en sådan sång. I samband med plenum anordnades också ett seminarium med representanter från FUEN (Federal Union of European Nationalities) där man bland annat diskuterade vad EU kan göra för den sverigefinska minoriteten.

Det nya presidiet och perioderna:

Eivor Olofsson, ordförande, 2 år
Petra Palkio, viceordförande, 1 år
Sinikka Lindquist, ordinarie ledamot, 2 år
Heli Lindström, ordinarie ledamot, 2 år
Venla Odenbalk, ordinarie ledamot, 1 år
Helen Kantokoski Kviby, suppleant, 1 år


 

 

Vasemmalta: Helen Kantokoski Kviby, Venla Odenbalk,
Eivor Olofsson, Heli Lindström, Petra Palkio ja Sinikka
Lindquist. (Kuva: Seppo Puolle)

 
         

 
 

Postadress:

Bellmansgatan 15, BV,
118 47 Stockholm, Sweden

Telefon:

070-2321802

e-post:

sverigefinne@gmail.com

Reseersättningar:

Reseräkning

 
 
  Webbmaster: Kai Kangassalo, 070-348 71 21, kai.kangassalo@gmail.com