Suomeksi

På svenska

In English

  Framsida Om oss... Nyheter Broschyrer Rapporter Skrivelser  

Nyheter

 
Plenums 2024 grupparbete

Plenum 2024 hölls i Stockholm den 27–28 april

I Plenum 2024, på Radisson Blu Waterfront i Stockholm, deltog 50 personer varav 40 var ombud och sex medlemmar i delegationens presidium. Plenum var, som brukligt, en så kallad lunch-till-lunch-tillställning, där plenum började den 27 april kl. 11 med lunch och avslutades den 28 april, kl. 11:30 med lunch.

Plenums dag 1

Första dagens program inleddes med att Delegationens ordförande Markus Marttila förklarade mötet öppnat.  Efter godkännandet av både sammankallandet, plenums stadgeenlighet och ledamöternas befogenheter vidtog mer informella programpunkter.


Delegationen ordförande Markus Marttila öppnar mötet.

Underhållning

Musikartisten Katri Immonen, en av finalisterna i Delegationens sångtävling 2020, bjöd på finsk sång och musik, som hon själv skrivit, men även gamla finska evergreens.
Tapio Kantokoski gav en kort presentation av Traditionsförening för Finska krigen 1939-45 bevarande, som sedan under dag två valdes in som ny medlem till Delegationen, med rösterna 18 för och 15 mot.

 
Katri Immonen
 

Vinnarna av uppsatstävlingen för högskolestudenter

I det inledande programmet ingick också prisutdelningen för vinnarna i uppsatstävlingen för högskolestudenter, arrangerad av Sverigefinländarnas delegation. Vinnaren blev Irina Littner, med sitt arbete Resursbibliotek och folkbibliotek i samverkan: För att särskilt uppmärksamma den nationella minoriteten sverigefinnar (2023, Linnéuniversitetet). Hon fick motta priset 10 000 kronor samt blommor. Det utdelades även hedersomnämnanden till Ellen Kujanpää för hennes kanditatuppsats Den finska erfarenheten värker: En studie om hur samhälleliga faktorer påverkar sverigefinnars relation till sin etniska identitet (2022, Malmö Universitet). Även Ville Niva fick ett hedersomnämnande och kunde vara med digitalt och berätta om sin kanditatuppsats Mänskliga kvarlevor, återlämning och försoning: En sociologisk studie om upprättelse (2022, Luleå tekniska universitet).

 
Irina Littner
 

Grupparbeten och kommittéer

Ett grupparbete om den sverigefinska sanningskommissionen genomfördes och en kommitté för utforma slutresolutionen från mötet valdes. Kommittén för slutresolution fick själv bestämma ämnet, som blev hur man kan förebygga en sverigefinsk kulturkris. 

 

 

Val av mötesfunktionärer

Det officiella programmet inleddes med att plenum valde Jouni Slagner och Anita Rundgren till mötets ordförande, Tiina Mauritzell och Sinikka Lindqvist till sekreterare, Erika Boije och Hannele Oikarinen till justerare samt Pirkko Karjalainen och Martti Paananen till rösträknare.


Tiina Mauritzell, Sinikka Lindquist, Anita Rundgren och Jouni Slagner

Delegationens ekonomi

Under förmiddagen behandlades bland annat ekonomin och revisionsberättelsen, som lästes upp av revisorn Harri Harju.  Plenum beslutade att godkänna årsbokslutet samt att bevilja presidiet ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

Valberedningens arbete

Valberedningens ordförande Niina Slagner informerade kort om valberedningens arbete, bland annat hur man har kommit fram till sitt beslut om nominering av presidiets suppleant.

Plenums dag 2

Efter en härlig middag, trevligt umgänge och god nattsömn, samlades deltagarna för en förmiddag för att bland annat behandla stadgeändringar.

Val av Delegationens presidium

Val av Delegationens ledamöter genomfördes och det nya presidiets fick följande sammansättning:

 • Markus Marttila, fortsätter ett (1) år till som ordförande.
 • Heli Lindström, valdes som viceordförande på två (2) år.
 • Maarit Jaakkola, fortsätter ett (1) år till som ledamot.
 • Anders Eriksson, valdes som ledamot på två (2) år.
 • Johanna Suban, valdes genom fyllnadsval att ersätt Maija Vola ett (1) år.
 • Richard Bexelius (ny i presidiet), valdes som suppleant på ett (1) år.

Plenum beslutade även att höja arvoden för presidiets ledamöter.

Redovisningar och Informationsärenden

Grupparbeten redovisades och kommittén för slutresolutionen presenterade sitt förslag med rubriken ”Förebygg sverigefinsk kulturkris: Språkcentrens finansiering måste garanteras i regeringens höstbudget”, som godkändes efter några mindre ändringar. Slutresolutionen skickades veckan efter plenum till media och berörda beslutsfattare.
I slutet av mötet lämnades även utrymme för informationsärenden där:

 • Richard Bexelius, ny suppleant i delegationens presidium, presenterade sig.
 • Wivan Nygård-Fagerudd presenterade sig som ny direktör för Finlandsinstitutet.
 • Helena Kivisaari och Aulikki Lundgren informerade deltagarna om viktiga och aktuella frågor för sverigefinländarna i Sverige.
 
Richard Bexelius
 

Avslut

Klockan 11:22 förklarades mötet avslutat och ordförande tackade alla deltagare för ett riktigt kreativt möte med god stämning. Han tackade även mötesfunktionärerna med en liten Marimekkoskål.

Text: Tiina Mauritzell, Sverigefinländarnas Delegation
Foto: Kai Kangassalo

Mer information via länkarna nedan:

Plenum 2024 protokoll (pdf)

Plenums mötesdokument i broschyr (pdf)

Stadgar 2024 (pdf)

Slutresolution (pdf)

Pressmeddelande avs. sanningskomission


Karlskoga
– Sverigefinska kommunen 2023

Delegationens hedring överlämnades till Karlskoga i Luleå den 16 april 2023.
Läs mer...


Sverigefinländarnas delegations
minoritetsspråkpris år 2023
till minnet av Markku Peura
tilldelas

Kaisa Syrjänen Schaal!

Pressmeddelande


Seminarium med Finlands ambassad och Sverigefinländarnas delegation
den 13 oktober 2023: Aktuella minoritetsfrågor

         
    Välkomstord, Wilhelmina Hindström, Finland ambassad, och Markku Marttila, Sverigefinländarnas delegation    
         
    Musik framfördes av Eva-Lena Mårtensson, en sjätteklass elev vid den Sverigefinska skolan i Stockholm, med läraren Karita Kaitila som ackompanjatör."    
     
Samordnare Katarina Popovic, Socialstyrelsen: "Rätten till äldreomsorg på minoritetsspråk"   Riksbibliotekarie Karin Grönvall, Kungliga biblioteket: "Resusbiblioteken – erfarenhet och framtid"   Finlands ambassadör Maimo Henriksson   Riksdagsledamot Mirja Räihä (s): "Vilka blir de nästa stegen i minoritetspolitiken?"
         
    Delegationens ordförande Markku Marttila: Sanningskommission för sverigefinnar   Medlemmen av delegationens styrelse, Maarit Jaakkola, presenterade delegationens utlysta uppsatstävling för universitets- och högskolestudenter.    
Foto: Kai Kangassalo

Årsmötet (plenum) 2023

   
 
Nationella språkcentrum
  Språkcentrumets enhetschef Elina Majakari berättade om det påbörjade arbetet.
Kulturgäst
Plenums kulturgäst Helmi Kälvemark sjöng finska moderna klassiker och gjorde det vackert!
Grupparbete
Delegationens presidiums Maija Vola presenterade uppgifterna till arbetsgrupperna.
     
 
     
 
Resultaten från grupperna presenterades
Hannele Oikarinen   Pirkko Karjalainen   Saara Ludvigsen   Leila Marttila
Årsmötets officiella del – beslut och val
Delegationens ordförande Eivor Olofsson öppnade årsmötets officiella del.   Maarit Jaakkola och Martti Paananen valdes till årsmötets ordförande. Delegationens Markus Marttila i mitten hjälper här med tekniken.
     
Sinikka Lindquist och Jouni Slagner valdes till sekreterare.  

Årsmöte 2023, protokoll

     
I slutet av årsmötet

Årsmötet tackade Eivor Olofsson och...

  ... Kaarina Wallin.  
Årsmötets uttalande presenterades av Saara Ludvigsen.

Luleå är årets sverigefinska kommun 2022!

Foto: Seppo Puolle
Från vänster: Delegationens vice ordförande Heli Lindström, Delegationens ordförande Markus Marttila,
förskollärare Marja-Leena Eliasson, Skövde, förskolerektor Kirsi Lagerdahl, Skövde,
Pirkko Ervasti, Luleå Finska Förenings ordförande samt Anne-Mari Angeria, Luleå kommuns koordinator
 

Delegationens pris överlämnades till Luleå i Skövde 24 april 2023.

Motivering 

Luleås Barn- och utbildningsnämnd har beslutat om en vision och strategi för arbetet med nationella  minoriteter inom skola och förskola. Kommunen har en tvåspråkig förskola det finns två finskspråkiga  avdelningar. Barnen lär sig finska enligt språkbadsmetodiken. I grundskolan har man skapat en så  kallad språknod, där barnen får språk- och kulturstöd minst tre timmar i veckan. Det finns också en  vision om att erbjuda tvåspråkig undervisning. 

Kommunens Resurscentrum har utvecklat en språkväska och kulturväska. Den finskspråkiga språkväskan används som stöd för de mindre barnens samråd. Med hjälp av kulturväskan lär man barnen om de nationella minoriteterna och väcker barnens nyfikenhet för språk och kultur med hjälp  av lek. 

 

Stadsbiblioteket har anställt gymnasiets finskspråkiga elever för att läsa sagor för barn. Tanken är att  ungdomarna ska upptäcka att man har praktisk nytta av det finska språket. 

Kommunen har engagerat ungdomar till ett samråd på ungdomsmötesplatsen Navet. Med hjälp av  önskemålen som inkom vid samrådet etablerade kommunen ett språkkafé.  

Kommunstyrelsens ordförande kallar minoriteternas företrädare till samråd och utöver detta genomför  de olika nämnderna samråd med de olika nationella minoriteterna.

Sverigefinländarnas Delegation konstaterar att Luleå kommun har  utvecklat det nationella minoritetsspråket finska på ett kreativt och framåtsyftande sätt, helt i enlighet  med lagens andemening. Med anledning av detta har kommunen utsetts till 2022 års  minoritetskommun. 

 


 
 
 

Delegationens presidies studiebesök
på Ekedals äldrecentrum i Skövde 20/1 2023

 
 


Ekedals äldrecentrum i Skövde. Foto: Skövde kommun

 
  Ekedals äldrecentrum i Skövde har två finskspråkiga avdelningar som öppnades våren 2021. Personalen i avdelningarna är tvåspråkiga (finska och svenska). Det finns 20 lägenheter på dessa avdelningar.  
 

Enhetschef Ingela Fagerström berättade om den finskspråkiga verksamheten på Ekedal.

Med på besöket var Anu Niskanen (i mitten), samordnare för finskt förvaltningsområde. Anu fungerade hela dagen som guide och informationskälla.

Om verksamheten på avdelningarna berättade
undersköterska Johanna och ...

... undersköterska Päivi och en nöjd boende samt ...

... underskoterskor Viktoria och Virva.
 

En fin utsikt!

Även en vårdcykel testades!
 

På kvällen en diskussion om minoritetsfrågor i Skövde. Från vänster: Anu Niskanen (Skövde kommun), Sinikka Lindquist, Markus Marttila,
Ritva Bidersten
(Finska föreningen i Skövde), Eivor Olofsson, Maija Vola, Pirkko Karjalainen (Finska föreningen i Skövde) ja Kaarina Wallin.


 

Sverigefinländarnas delegations minoritetsspråkpris år 2022
till minnet av Markku Peura tilldelas Tapani Kekki 

 

Sverigefinländarnas delegation har beslutat att tilldela 2022 års minoritetsspråkpris till  tidningen Ruotsin Suomalainens ansvarige utgivare och chefredaktör Tapani Kekki. 

Sverigefinländarnas delegation anser att det är viktigt att det finns ett mediautbud på eget  modersmål för den nationella minoriteten sverigefinnar.  

Finskspråkig media är en förutsättning för att man ska kunna, som minoritetslagen  föreskriver, skydda, främja och revitalisera minoritetsspråket. Tidningen Ruotsin Suomalainen har utgivits under ett sextiotal år och Tapani Kekki har varit  verksam som tidningens utgivare och chefredaktör i ett tjugotal av dessa. Kekki har utvecklat tidningen från papperstidning till nättidning och även till taltidning. 

Kekki började sin bana som kulturjournalist i Finland och har sedan länge värnat om  sverigefinskhet och det finska språket i Sverige. 

Priset delades ut på Finlands ambassad i Stockholm den 21 oktober.

 


 

Seminarium med Finlands ambassad och Sverigefinländarnas delegation

Minister Janne Jokinen, Ställföreträdande beskickningschef

 

Eivor Olofsson, Ordförande, Sverigefinländarnas delegation

     

Jonas Engelbrektsson, avdelningschef, vård och omsorg, Skövde,
”Vård och omsorg på finska på Äldrecentrum Ekedal i Skövde”

 
     

Anu Niskanen, samordnare, finskt förvaltningsområde
Vård och omsorg på finska blir språkbad  för personalen”

 
     

Susanne Rolfner Suvanto, projektledare vid Nationellt kompetenscentrum anhöriga samt verksamhetsansvarig för Omvårdnadsinstitutet
"Äldre sverigefinnar och minnen av kriget. Om betydelsen av berättande, språk och kultur."

 
     

Markus Marttila, vice ordförande, Sverigefinländarnas delegation"Situationen för nationella minoriteter inom äldreomsorgen"

 
    Foto: Kai Kangassalo


Årets sverigefinska kommun 2021:

Delegationens pris överlämnades till Skövde i Haninge 9 juni 2022

Delegation har valt Skövde till 2021 års sverigefinska minoritetskommun. Kommunen har upprätthållit och utvecklat sitt minoritetsarbete i minoritetslagens anda under 2021 och även hållbart på längre sikt. Skövdes kommun har stöttat och utbildat sin personal för att lära sig finska. Kommunen har utvecklat nya sätt att hitta finskspråkig personal och även att utbilda ny personal i finska språket. Finska språket ses som merit när kommunen söker vård- och omsorgspersonal samt personal på utbildningsområdet.

Motivering: Skövde har erbjudit utbildning i finska både på nybörjar- och fortsättningsnivå. Kommunen har hjälpt det privatägda Finlandiahemmet så att även deras personal har kunnat utbilda sig i det finska språket. Kommunen har också ombesörjt att det fanns vikarier under utbildningstiden för kommunanställda.

2021 sökte Äldrecentrum Ekedal i Skövde tvåspråkig personal och lyckades anställa både finsk- och svensktalande personer till två finskspråkiga avdelningar som öppnades våren 2021.

 

Kommunen har återkommande kartlagt språkkunskaperna bland vård-, omsorgs och skolpersonalen. Skövde har tidigare gjort en omfattande kartläggning bland alla anställda i kommunen, som visade att det fanns många finskspråkiga bland personalen som kommunen inte hade kännedom om sedan tidigare.

Skövde kommun har också satsat på språk och kultur på olika sätt och för olika åldrar i samarbete med föreningar med syfte att sikta på samma mål för att bevara och främja det finska språket och den finska kulturen.

***

Sverigefinländarnas delegations pris till Skövde överlämnades av delegationens ordförande Eivor Olofsson och sekreterare Sinikka Lindquist.

     
Från vänster: Samordnare Sanna Rantamäki, Haninge, samordnare Anoo Niskanen, Skövde, Jonas Engelbrektsson, chef för vård och omsorg, Skövde, minoritetens representant Pirkko Karjalainen, Skövde, minoritetens representant Seppo Puolle, Skövde, samrådets viceordförande Marietta Bourbaix-Lundin (M), Haninge ja Petri Salonen, kommunalråd och samrådets ordförande, Haninge (C)
 

Skövdes Pirkko Karjalainen, Jonas Engelbrektsson ja Anoo Niskanen sekä Delegationens Eivor Olofsson ja Sinikka Lindquist
 
Anoo, Jonas, Pirkko ja Seppo
     
Foto: Martin von Pfaler


Delegationens 22. årsmöte 2022

Årsmötet hölls 2–3 april i Stockholm. Ordförande Eivor Olofsson öppnade mötet.

 
 
     

Årsmötets gäster

 
Kulturminister Jeanette Gustafsdotter   Rappare Niilo Heinola
 

Grupparbeten

Teman: 1) Sverigefinska minoritetens framgångar under de senaste 20 åren2) Generationsskifte i organisationer3) Framtidsutsikter
 
 
     
 
 
     

Årsmötets officiella del – beslut och val

Från höger: Årsmötets ordföranden Seppo Puolle och Niina Slagner, sekreterare Sinikka Lindquist och Jouni Slagner.

Delegationens nygamla presidium 2022–2023

Från vänster: Kaarina Wallin, Emma Isoherranen, Markus Marttila, Elina Majakari, Maija Vola (suppleant) och Eivor Olofsson (ordförande)
 
Foto: Kai Kangassalo

Delegationens uttalande 2022

 


 
 

Årets minoritetskommun

Haninge har valts till årets minoritetskommun 2020. På Sverigefinländarnas dag den 24 februari väljer Sverigefinländarnas delegation föregående års Sverigefinska kommun. Syftet med utmärkelsen är att uppmärksamma det arbete som kommunen gjort för den Sverigefinska minoritetens bästa. 2020 valdes Haninge till årets minoritetskommun, som trots pandemin har upprätthållit och utvecklat sitt minoritetsarbete tack vare en fungerande och stöttande organisation samt olika samarbetsgrupper. Delegationens pris överlämnades till Haninge i Skellefteå 14.10.2021

 
   
  Från vänster: Petri Salonen (C), kommunalråd och samrådets ordförande, Haninge, Marietta de Pourbaix-Lundin (M) samrådets viceordförande, Haninge, Pirkko Sinkkonen, minoritetens representant, Haninge, Sanna Rantamäki, samordnare, Haninge och Eivor Olofsson, ordförande, Sverigefinländarnas delegation.  
     
   
  Från vänster: Pirkko Sinkkonen, Sanna Rantamäki, Marietta de Pourbaix-Lundin, Petri Salonen, Eivor Olofsson, Andreas Löwenhöök (M), samrådets ordförande, Skellefteå, Agneta Hansson (V), kommunstyrelsens representant i samrådet, Skellefteå ja Ulla-Maija Pesola, samordnare, Skellefteå.  
  Foto: Martin von Pfaler  
     
     
     
 
 
 
 
 

Minoritetsspråkpris till Anders Eriksson.

Sverigefinländarnas delegation har beslutat att tilldela 2021 års minoritetsspråkpris till Anders Eriksson. Priset delades ut på Finlands ambassad i Stockholm den 1 oktober. Argumentation

 
 

 
     
 

Seminarium med Finlands ambassad och Sverigefinländarnas delegation

 
 

Välkommen! Ambassadör Maimo Henriksson, Finlands ambassad och...

...ordförande Eivor Olofsson, Sverigefinländarnas delegation

 
 

Konsulära tjänster

 
   
 

Konsul Pia Helin, konsulns assistent Eila Kaltiokumpu, Finlands ambassad

 
 

Positiva exemplar om samråd

 
 

Andreas Löwenhöök, Ordförande för Skellefteå kommuns sverigefinska samråd, Oppositionsråd

 

Samråd med ungdomar

Ola Junkka, Chef modersmål, Skellefteå kommun

 
 
 

Revitalisering av språket

 

Petra Petersen, Fil.dr och lektor

 
 
  Foto: Kai Kangassalo  
 
 
 
 
 

Delegationens 21. årsmöte 2021

Årsmötet hölls 18–19 september i Stockholm. Även denna gång var en del av deltagarna närvarande endast digitalt.

Årsmötets protokoll 2021

Delegationens uttalande 2021

 
     
 

Medlemsorganisationernas och -nätverkens digitala lösningar under pandemin


Emma Isoherranenoch Karoliina Aitalaakso från Sverigefinska ungdomsförbundet berättade om ungdomsförbundets och...

...professor Jarmo Lainio om Sverigefinska högskolenätverkets lösningar.

   

Grupparbeten – teman: Delegationens kommunikation, samarbete mellan medlemsorganisationerna och en skuggrapport till Europarådet

Kommunikation: Elina Juutilainen Majakari som diskussionsledare

Samarbete: Heli Lindström som diskussionsledare

   

Skuggrapport: Markus Marttila som diskussionsledare

Kafferast

   

Kulturpaus – Dragspelmusik av Oskar Taipale

 

Årsmötets officiella del – beslut och val

 
  Från höger: Mötets ordförande Niina Slagner och Seppo Puolle, mötets sekreterare Jouni Slagner och Sinikka Lindquist.  
  Foto: Kai Kangassalo  
     
 
 
 

Årets sverigefinska minoritetskommun 2020 är Haninge!

Läs mer...


 

     
 

Delegationens tjugonde årsmöte 2020

Årsmötet hölls 10-11 oktober i Stockholm med ett speciellt upplägg på grund av coronapandemin. En del av deltagarna närvarade endast digitalt. Även konferensens hedersgäst, kultur- och demokratiministern Amanda Lind, besökte mötet på distans. 

Trots tekniska problem lyckades vi ta besluten i normal ordning. I valet av personer slapp vi omröstningar, vilket vi tackar representanterna för. För kulturutbudet stod vinnaren i delegationens sångtävling, Johannes Räihä och publikfavoriten Kuusimäen ravurit.

Markus Marttila och Elina Majakari valdes in som nya ledamöter i delegationens presidium och Andreas Ali Jonasson blev suppleant. 

Delegationens officiella uttalande från årsmötet 2020 

Foto: Kai Kangassalo

Sammanträdets ordforande var Seppo Puolle och Niina Slagner, sekreterare Jouni Slagner och Sinikka Lindquist. I talarstolen Petra Palkio.

Delegations presidium 2020–2021: Elina Majakari, Eivor Olofsson (ordförande), Heli Lindström, Sinikka Lindquist och Markus Marttila (Vice ordförande). Ej i bilden Andreas Ali Jonasson (suppliant).

Fyra tidigare ordföranden firade jubileums-årsmötet på plats: Raija Metso Korpela, Martti Paananen, Sinikka Lindquist och Heli Lindström. Delegationens mångåriga medarbetare Esko Melakari var också hedersgäst. 


Raija Metso Korpela
 
Martti Paananen
     

Sinikka Lindquist
 
Esko Melakari
     

Heli Lindström

 

 


Kultur- ja demokratiminister Amanda Lind


Johannes Räihä


Kuusimäen ravurit

 
 
 
         
 

Sverigefinländarnas delegations minoritetsspråkpris år 2020
till minnet av Markku Peura

Sverigefinländarnas delegation har beslutat att tilldela 2020 års minoritetsspråkpris till Lina Puranen.

Delegationen motiverar sitt beslut enligt följande: Lina Puranen har i över tio år varit verksam i sverigefinska projekt både som kulturproducent och som journalist. Hon är medgrundare till kulturprojekt såsom Mokoma, Finskt Disco och det tvåspråkiga barn kulturprojektet Mukulat. Hon har även medverkat i olika program i vilka man har uppmärksammat den sverigefinska minoriteten ur olika synvinklar. I produktionerna har man belyst sverigefinskheten i flera generationer perspektiv, via barns, ungdomars och de äldres berättelser.

Lina är en outtröttlig kämpe för det finska språket och den finska och sverigefinska kulturen.

Priset delades ut på Finlands ambassadörs residens i Stockholm den 8 oktober.
Bilder från prisutdelningen

Foto: Kai Kangassalo


 

 
Lina Puranen
 
 

SVERIGEFINSK LÅTTÄVLING AVSLUTAD

11 juni 2020

JOHANNES RÄIHÄS LÅT OUZO VANN.

HÖSTORKESTERNS ELD ÖVER VATTNET PLACERADE SIG PÅ ANDRA PLATS OCH
CARY YLITALOS INNAN DET ÄR FÖR SENT PÅ TREDJE.

Pressmeddelande


 

 

Sveriges Radio Finska!

SVT Uutiset!

 
 

BREV TILL FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN OCH SVAR

1 juni 2020

Sverigefinländarnas delegations presidie sände ett brev till folkhälsomyndigheten för att fråga om det gemene man kunnat läsa i riksmedia om avvikande höga dödstal hos vissa nationaliteter, däribland den finska.

Brev till Folkhälsomyndigheten

Svar från Folkhälsomyndigheten   
 

ÅRETS SVERIGEFINSKA KOMMUN 2019 ÄR SKELLEFTEÅ

23 februari 2020

På Sverigefinnarnas dag den 24 februari utser Sverigefinländarnas delegation föregående års sverigefinska kommun. Syftet med utmärkelsen är att uppmärksamma kommuners arbete till gagn för den sverigefinska minoriteten.

Till 2019 års sverigefinska minoritetskommun utses Skellefteå som under året har prioriterat barnens röst i samrådsförfarandet samt framgångsrikt arbetat med att skapa en strukturerad dialog med den sverigefinska minoriteten.

Motivering:

Vid valet av 2019 års sverigefinska minoritetskommun har tyngdpunkten lagts dels på samrådsförfarandet mellan barn och unga och kommunen, dels på kommunens arbetssätt för att genomföra en strukturell dialog med den sverigefinska minoriteten.

Samråd med barn och unga

 • Skellefteå kommun har hittat metoder och arbetssätt för att tillvarata barnens behov och åsikter i stor utsträckning.
 • Samråden genomförs där barnen är – i förskolan.
 • Kommunen gör också, årligen, en behovskartläggning där alla föräldrar i kommunen som har barn mellan 0-5 år får besvara en enkät.
 • På det sättet får kommunen vetskap om de sverigefinska barnens behov av finskspråkig förskola.
 • Särskilda barnsamråd har genomförts inom förskolan med stöd i Läroplanen för förskolan (Lpfö18) där man lyfter fram barns rätt till inflytande över sin utbildning, delaktighet etc.

Strukturell dialog

Kommunstyrelsen i Skellefteå har under 2019 tagit beslut om olika åtgärder för att formalisera och strukturera upp samrådet med den sverigefinska minoriteten. Exempel på dessa beslut är t.ex.

 • att företrädare för den sverigefinska minoriteten får ersättning för sitt deltagande i samråd i enlighet med kommunens arvodesreglemente.
 • varje samråd besöks av någon från kommunens nämnder.
 • kommunen har antagit ett program för utvecklingsarbete med frågor avseende nationella minoriteter 2019-2022.

Kommunen har även en särskild handlingsplan för den sverigefinska minoriteten och det finska förvaltningsområdet.

Sverigefinländarnas delegation gratulerar Skellefteå kommun!

Utmärkelsen delas ut den 24 febr. kl. 17.00 i Östhammar, årets sverigefinska kommun 2018. Plats: Östhammars kulturhus, Klockstapelsgatan 2. Välkomna!


 

 

 

 
 

SAMRÅD 19/2 2020

22 februari 2020

19/2 2020 var delegationen på samrådsmöte med statsrådet Amanda Lind tillsammans med Sverigefinska Ungdomsförbundet, Sverigefinska Riksförbundet och Finska Pensionärernas Riksförbund i Sverige.   
 

VISNING PÅ FINSKA PÅ NATIONALMUSEET

6 februari 2020

Nationalmuseet öppnades upp igen i oktober 2018 efter femårs renovering.
På museet kan ni som besökare få en kulturberikande upplevelse med samlingar från 1500-talet fram till nutid.

Nu erbjuder museet visningar på finska.


 

 

Finskspråkiga visningar på museet

 
 

SVERIGEFINSK SÅNGTÄVLING

30 december 2019

Sverigefinländarnas delegation utlyser en sverigefinsk låtskrivartävling.

Tävlingen har i syfte att lyfta fram sverigefinska kompositörer och textförfattare samt belysa den sverigefinska kulturen.

Vinnande bidraget kommer belönas med ett stipendium på 20 000 kronor. 

Tävlingsbidrag kan skickas in mellan datumen 2020-01-01 – 2020-03-31.

Sångtävling 2020

     
 

MOTION TILL SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTINGS ORDINARIE KONGRESS

3 oktober 2019

Tisdagen 24/10 hölls ett seminarium på Finlands ambassad som ledde till att Petri Salonen, kommunalrådet i Haninge, har lämnat in nedanstående motion till SKLs kongress.

Motion!

     
 

SVERIGEFINLÄNDARNAS DELEGATIONS MINORITETSSPRÅKPRIS ÅR 2019 TILL MINNE AV MARKKU PEURA

24 september 2019

Sverigefinländarnas delegation har beslutat att tilldela 2019 års minoritetsspråkpris till Kristian Borg.

Delegationen motiverar sitt beslut enligt följande: Kristian Borg har initierat en förnyad reflektion kring minoritetsidentitet genom sin antologi och podd. Projektet Finnjävlar har bidragit till en betydelsefull diskussion om smärtsamma sidor av att tillhöra en minoritet, om samspelet  mellan minoritet och majoritet, om egenmakt och kraften att kunna förändra.Han har lyckats lyfta erfarenheter som många kunnat identifiera sig med och därigenom hjälpt fler att upptäcka sina sverigefinska rötter.

Priset delas ut på ett minoritetspolitiskt seminarium på Finland ambassad i Stockholm den 24 september ca 15.00.


 

 

Sveriges Radio Finska

SVT Uutiset

 
 

DELEGATIONENS PLENUM HÖLLS
DEN 30-31 MARS 2019

8 april 2019

Sverigefinländarnas delegations plenum ägde rum den 30-31 mars på Finlandsinstitutet i Stockholm. Över 40 personer fanns på plats. Delegaterna var eniga och besluten togs enligt det som presidiet föreslagit. Under ledning av Heli Lindström från presidiet planerades delegationens blivande femårsprogram. Dessutom behandlades en motion som gällde Sverigefinnarnas sång, och presidiet fick i uppgift att utlysa en tävling om en sådan sång. I samband med plenum anordnades också ett seminarium med representanter från FUEN (Federal Union of European Nationalities) där man bland annat diskuterade vad EU kan göra för den sverigefinska minoriteten.

Det nya presidiet och perioderna:

Eivor Olofsson, ordförande, 2 år
Petra Palkio, viceordförande, 1 år
Sinikka Lindquist, ordinarie ledamot, 2 år
Heli Lindström, ordinarie ledamot, 2 år
Venla Odenbalk, ordinarie ledamot, 1 år
Helen Kantokoski Kviby, suppleant, 1 år


 

 

Vasemmalta: Helen Kantokoski Kviby, Venla Odenbalk,
Eivor Olofsson, Heli Lindström, Petra Palkio ja Sinikka
Lindquist. (Kuva: Seppo Puolle)

 
         

 
 

Postadress:

Bellmansgatan 15, BV,
118 47 Stockholm, Sweden

Telefon:

0768-88 90 09

e-post:

sverigefinne@gmail.com

Reseersättningar:

Reseräkning

 
 
  Webbmaster: Kai Kangassalo, 070-348 71 21, kai.kangassalo@gmail.com