• Delegationens plenum hölls den 30-31 mars 2019

  Sverigefinländarnas delegations plenum ägde rum den 30-31 mars på Finlandsinstitutet i Stockholm. Över 40 personer fanns på plats. Delegaterna var eniga och besluten togs enligt det som presidiet föreslagit. Under ledning av Heli Lindström från presidiet planerades delegationens blivande femårsprogram. Dessutom behandlades en motion som gällde Sverigefinnarnas sång, och presidiet fick i uppgift att utlysa en tävling om en sådan sång. I samband med plenum anordnades också ett seminarium med representanter från FUEN (Federal Union of European Nationalities) där man bland annat diskuterade vad EU kan göra för den sverigefinska minoriteten.

  Från vänster: Helen Kantokoski Kviby, Venla Odenbalk, Eivor Olofsson, Heli Lindström, Petra Palkio och Sinikka Lindqvist (Foto: Seppo Puolle)

   

   

   

   

   

   

   

  Det nya presidiet och perioderna:

  Eivor Olofsson, ordförande, 2 år

  Petra Palkio, viceordförande, 1 år

  Sinikka Lindquist, ordinarie ledamot, 2 år

  Heli Lindström, ordinarie ledamot, 2 år

  Venla Odenbalk, ordinarie ledamot, 1 år

  Helen Kantokoski Kviby, suppleant, 1 år

  Presidiets vice ordförande hälsar mötes- och paneldeltagarna välkomna. Paneldeltagarna från vänster: Johan Häggman (FUEN), Roger Haddad (riksdagsledamot) ja Loránt Vincze (FUEN) (Foto: Kai Kangassalo)

  Mötesdeltagare (Foto: Kai Kangassalo)

  Grupparbete pågår (Foto: Kai Kangassalo)

  De unga får ordet – Aida Ohtonen (Foto: Kai Kangassalo)