• Svar på utredarens diskussionsfrågor

     Lennart Rohdin talar inför plenum (Foto: Seppo Puolle)

    Före delegationens plenarsammanträde den 25-26 mars fick mötesdeltagarna några frågor om samråd som utredaren Lennart Rohdin från lagutredningen hade skickat till delegationen. Frågorna diskuterades i smågrupper under sammanträdets första dag, och en sammanfattning av svaren har nu skickats in till utredningen. Här kan du läsa dokumentet:  Svar plenum 2017.