• Skrivelse till Stockholms läns landsting

    Delegationen och Sverigefinska Ungdomsförbundet har skickat en gemensam skrivelse till Stockholms läns landsting. I skrivelsen uttrycker man sin oro över nedläggningshotet för den finska psykiatriska mottagningen och ber om ett möte kring detta så snart som möjligt. Skrivelse inklusive bilaga finns på vår hemsida under rubriken ”Skrivelser”.