• Skriftlig fråga om sverigefinnarnas utbildningssituation uppe i Nordiska rådet

    Frågan om sverigefinska barns möjligheter att lära sig finska har lyfts i Nordiska rådet av finska riksdagsledamoten Juhana Vartiainen (samlingspartiet). Frågeställaren hänvisar bland annat till skuggrapporten Lost Momentum från Sverigefinländarnas delegation. Läs frågan här.