• Seminariet ”Nästa steg i den svenska minoritetspolitiken”

    Den 5 september 2017 anordnade Sverigefinländarnas delegation i samarbete med Finlands ambassad och ett seminarium med temat ”Nästa steg i den svenska minoritetspolitiken”. Syftet var att sprida information om och diskutera det aktuella arbetet inom minoritetspolitiken. Seminariet ägde rum på Finlands ambassad i Stockholm.

    Bland talarna fanns bland annat Lennart Rohdin från utredningen En stärkt minoritetspolitik – översyn av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk och Jarmo Lainio samt Sari Pesonen från utredningen Bättre möjligheter till undervisning i och på de nationella minoritetsspråken. Seminariet avslutades med en paneldiskussion som leddes av Kaisa Syrjänen Schaal, Svenska kyrkan.

    I samband med seminariet delades Sverigefinländarnas delegations språkpris till minnet av Markku Peura ut. Vinnaren för 2016 blev barnboksförfattaren Päivi Hällström, som ”på ett förtjänstfullt sätt uppmärksammat sverigefinska familjers önskan och behov av att främja det finska kulturarvet. Hennes böcker stimulerar barns språkutveckling parallellt i två språk”, som Delegationens ordförande Raija Metso Korpela betonade. Priset delades ut av Markku Peuras döttrar Anna, Katja och Liisa.

    Bilder: Från vänster Sari Pesonen, Päivi Hällström och Jarmo Lainio

    Här kan du läsa och höra Sisu-Radios inslag om språkpriset.