• Samråd 19/2 2020

    19/2 2020 var delegationen på samrådsmöte med statsrådet Amanda Lind tillsammans med Sverigefinska Ungdomsförbundet, Sverigefinska Riksförbundet och Finska Pensionärernas Riksförbund i Sverige.