• Sammanfattning av medborgarsamtalet ”Suomen askeleet” nu på vår hemsida

     

    Folkupplysningssällskapet (Kansanvalistusseura) organiserade i november i Stockholm ett medborgarsamtal kring Finlands framtid och sverigefinnarnas kontakter med Finland. Värd för arrangemanget var Sverigefinländarnas delegation. Sammanfattningen av samtalet finns nu under rubriken ”Skrivelser”.