Sverigefinska flaggan

Sverigefinskflagga1Plenum för Sverigefinländarnas delegation beslöt den 30 mars 2014 att anta en officiell sverigefinsk flagga (en vit flagga med ett mellanblått kors med guldgula kanter). Den är utformad av Andreas Ali Hietala och antogs efter en tävling och omröstning. Flaggan kan beställas här: Flaggfabriken Svanen AB, Södra Kansligatan 8, SE-802 52 GÄVLE. Telefon: 026 65 93 60, epost: info@svanen.com, webbsida: www.svanen.com.

Sverigefinländarnas delegation rekommenderar

– allmän flaggning med den sverigefinska flaggan på sverigefinnarnas dag, den 24 februari, och i andra officiella sammanhang för att synliggöra och uppmärksamma den sverigefinska nationella minoriteten eller det finska språket i Sverige, samt

– användning av den sverigefinska flaggan i informationssammanhang och olika slags högtidliga tillfällen då den sverigefinska nationella minoriteten uppmärksammas.