Presidiet

kuva27

I presidiet ingår delegationens ordförande, vice ordförande samt tre övriga ledamöter. Presidiet väljs årligen av delegationens ordinarie plenum.

Presidiet har bland annat följande uppgifter:

  • Delta i samråd med statsmakten och  myndigheter, följa och bevaka den minoritetspolitiska utvecklingen i Sverige och författa skrivelser och skuggrapporter till ansvariga och till Europarådet för att förbättra genomförandet av minoritetspolitiken.
  • Ansvara för delegationens löpande verksamhet, anställa behövlig personal och sakkunniga, förbereda delegationens årsmöte, upprätta ett förslag till verksamhetsplan och budget och sammanställa ett förslag till verksamhetsberättelse.
  • Representera delegationen under tiden mellan årsmötena.

Årets sverigefinska minoritetskommun

Sedan 2011 utnämner Sverigefinländarnas delegation varje år årets sverigefinska minoritetskommun. Syftet med utnämningen är att uppmuntra kommuner att arbeta strukturerat, långsiktigt, målmedvetet och innovativt med sverigefinsk språklig och kulturell revitalisering och med nationella minoritetsrättigheter.

Utnämningen firas på Sverigefinnarnas dag den 24 februari. För att bli nominerad ska en enkät, som årligen skickas ut till alla kommuner inom förvaltningsområdet för finska språket, fyllas i.

Språkpris

Sverigefinländarnas delegation instiftade 2014 ett pris till minne av sin bortgångne ordförande Markku Peura. Syftet med priset är att hedra och uppmärksamma drivande och engagerade personer eller organisationer som idogt arbetat/arbetar för sverigefinska barns och ungas rätt till sitt språk. Priset delas ut av Sverigefinländarnas delegation.