Medlemsorganisationer

Sverigefinländarnas delegation består av ett antal sverigefinländska riksorganisationer och Svenska kyrkans finskspråkiga arbete samt ett antal sverigefinska nätverk som företräder olika sakkunnigområden och institutioner. Efter ansökan kan nya medlemmar anslutas till delegation. Politiska partier representerade vid Sveriges riksdag, svenska riksorganisationer och internationella organisationer kan enligt stadgan få observatörsstatus vid delegationens plenumsammanträde.

Medlemsorganisationerna arbetar med en mängd specifika frågor och intressen vilket innebär att Sverigefinländarnas delegation är en sammanslutning med bred kompetens i många sakfrågor. Tack vare att medlemsorganisationerna finns runt om i landet har delegationen även en bred geografisk förankring.

Våra medlemsorganisationer

Sverigefinska riksförbundet
Svenska kyrkans finskspråkiga arbete
Sverigefinska lärarförbundet
Sverigefinska pensionärer
Sverigefinska ungdomsförbundet
Nätverket för sverigefinska friskolor
Sverigefinska rektorer
Sverigefinska kulturföreningen
Suomiart
Sverigefinska Amatörteaterförbundet
Nätverket för finska behandlare inom BUP
Sverigefinländsk biblioteksförening
Sverigefinska Synskadadeförbundet
Sverigefinskt förskolenätverk
Sverigefinländarnas arkiv
Rusuvilina
Sverigefinska högskolenätverket
Riksförbundet Finska Krigsbarn
Finn-Kirja
Onni ja Ilona
Finlandssvenskarnas riksförbund i Sverige