Medlemsorganisationer

Sverigefinländarnas delegation består av ett antal sverigefinländska riksorganisationer och Svenska kyrkans finskspråkiga arbete samt ett antal sverigefinska nätverk som företräder olika sakkunnigområden och institutioner. Efter ansökan kan nya medlemmar anslutas till delegation. Politiska partier representerade vid Sveriges riksdag, svenska riksorganisationer och internationella organisationer kan enligt stadgan få observatörsstatus vid delegationens plenumsammanträde.

Medlemsorganisationerna arbetar med en mängd specifika frågor och intressen vilket innebär att Sverigefinländarnas delegation är en sammanslutning med bred kompetens i många sakfrågor. Tack vare att medlemsorganisationerna finns runt om i landet har delegationen även en bred geografisk förankring.

Våra medlemsorganisationer

Sverigefinska riksförbundet

Svenska kyrkans finskspråkiga arbete

Sverigefinska lärarförbundet

Sverigefinska pensionärer

Sverigefinska ungdomsförbundet

Sverigefinska rektorer

Sverigefinska kulturföreningen

Suomiart

Sverigefinska Amatörteaterförbundet

Nätverket för finska behandlare inom BUP

Sverigefinländsk biblioteksförening

Sverigefinska Synskadadeförbundet

Sverigefinskt förskolenätverk

Rusuvilina

Sverigefinska högskolenätverket

Finn-Kirja

Finlandssvenskarnas Riksförbund i Sverige