• Nytt remissvar och ny skrivelse från delegationen!

    Ett nytt remissvar som gäller departementsskrivelsen Kultursamverkan för Sverige som håller ihop. Framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen (Ds: 2017:8) har lämnats in. Delegationen har också skickat in en skrivelse till Europarådet med rubriken Additional Comments to Advisory Committee on the Framework Convention for the Protection of National Minorities: Lack of Effective Participation for the National Minorities in Sweden. Dessa två dokument hittar du nu under Skrivelser.