• Ny rapport: Lost Momentum

    Sverigefinländarnas delegation har tagit fram en kritisk s.k. alternativrapport till Europarådet kallad “Lost Momentum – Minority Voices on the Implementation of Minority Rights in Sweden 2016”. Rapporten handlar om hur Sverige lyckats med att genomföra de åtaganden som finns i Europarådets minoritetskonventioner. Rapporten fokuserar på några specifika problemområden, nämligen genomförande av minoritetslagens bestämmer inom förvaltningsområdena, barns och ungas rätt till minoritetsspråket och minoritetsspråkens situation inom public service bolagens utbud. I rapporten konstateras bl.a. att situationen på skolområdet försämrats sedan det senaste granskningsbesöket och att det fortfarande inte finns någon nationell plan för hur revitalisering av finska språket ska främjas systematiskt. Rapporten publicerades den 30/9 inför  Europarådets granskningsbesök i Sverige den 3-5/10 2016. Rapporten finns på denna hemsida, se Rapporter.