• Från karelska pirogens dag till Språkcentrum – Sverigefinländarnas delegations plenum i Stockholm den 24-25 mars 2018

  Karelska pirogens dag fick inte medhåll från Delegationens plenum trots motiveringen att även svenskarna vet vad karelska piroger är. När det gäller finska språkets revitalisering fanns det däremot en stor enighet. Man hoppas att revitaliseringen ska kunna påskyndas bland annat genom ett framtida Språkcentrum.

  Fr vänster: Tarmo Ahonen och Johan Häggman

  Experten på minoritetsrättigheter Johan Häggman gick ännu längre och föreslog att ett finskspråkigt universitet enligt modell från Åbo Akademi skulle kunna grundas i Sverige. Han jämförde Sverige med Rumänien där den ungerskspråkiga minoriteten kan studera på sitt eget modersmål såväl i grundskolan som på universitetet. Antalet ungerskspråkiga i Rumänien är relativt sett mindre än antalet finskspråkiga i Sverige.

  Fr vänster: Kaisa Syrjänen Schaal och Raija Metso Korpela

  Experten på mänskliga rättigheter vid Svenska kyrkan Kaisa Syrjänen Schaal beskrev utvecklingen för nationella minoriteters rättigheter i Sverige och presenterade Lennart Rohdins och Jarmo Lainios förslag till regeringen. Kaisa Syrjänen Schaal påminde om statsminister Stefan Löfvens (S) löfte den 3 oktober 2014: ”Sverige ska säkra de nationella minoriteternas rättigheter.”

  Sverigefinländarnas delegation valde Martti Paananen till sin nya ordförande och Sinikka Lindqvist till viceordförande. Till presidiet valdes också Heli Lindström, Jouni Slagner och Aida Ohtonen.

  Presidiet 2018. Fr vänster: Sinikka Lindquist, Jouni Slagner, Aida Ohtonen och Heli Lindström.

  Delegationens nya ordförande Martti Paananen

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (Kaarina Wallin; övers. Leena Huss; foto: Seppo Remes)