• Valtuuskunnan täysistunto pidettiin 30.-31. maaliskuuta 2019

  Ruotsinsuomalaisten valtuuskunnan täysistunto pidettiin 30.-31. maaliskuuta Suomen Tukholman-instituutissa. Paikalla oli yli 40 henkilöä. Edustajat olivat yksimielisiä ja päätökset tehtiin puheenjohtajiston esittämällä tavalla. Puheenjohtajiston Heli Lindströmin ohjaamassa ryhmätyössä suunniteltiin Valtuuskunnan tulevaa viisivuotisohjelmaa ja sen lisäksi Ruotsinsuomalaisten laulua koskevaa aloitetta. Puheenjohtajistolle jäi tehtäväksi julistaa siitä kilpailu. Täysistunnon yhteydessä järjestettiin myös seminaari, johon osallistui edustajia FUEN-järjestöstä (Federal Union of European Nationalities). Seminaarissa keskusteltiin muun muassa siitä, mitä EU voisi tehdä ruotsinsuomalaisten hyväksi.

  Vasemmalta: Helen Kantokoski Kviby, Venla Odenbalk, Eivor Olofsson, Heli Lindström, Petra Palkio ja Sinikka Lindquist. (Kuva: Seppo Puolle)

   

   

   

   

   

   

   

  Täysistunnossa valitun uuden puheenjohtajiston kokoonpano ja kaudet:

  Eivor Olofsson, puheenjohtaja, 2 vuotta

  Petra Palkio, varapuheenjohtaja, 1 vuosi

  Sinikka Lindquist, varsinainen jäsen, 2 vuotta

  Heli Lindström, varsinainen jäsen, 2 vuotta

  Venla Odenbalk, varsinainen jäsen, 1 vuosi

  Helen Kantokoski Kviby, varajäsen, 1 vuosi

   

  Puheenjohtajiston varapuheenjohtaja Sinikka Lindquist toivottaa kokouksen osanottajat ja paneelin tervetulleiksi. Paneelin osanottajat vasemmalta: Johan Häggman (FUEN), Roger Haddad (valtiopäiväedustaja) ja Loránt Vincze (FUEN). (Kuva: Kai Kangassalo)

  Kokousedustajia (Kuva: Kai Kangassalo)

  Nuorten puheenvuoro – Aida Ohtonen (Kuva: Kai Kangassalo)

  Ryhmätyö käynnissä (Kuva: Kai Kangassalo)