Kirjelmiä ja brosyyrejä

  • Remissvar diarienummer U2019/01794/S

  • Begäran om samråd med statsrådet Anna Ekström

  • Skrivelse till MUCF gällande ansökningar för projektmedel

  • Implementation of Minority Rights

   Comments on implementation of Minority Rights for the Sweden Finns in Sweden to the Council of Europe 2019

  • Demokratins skattkammare

   Förslag till en nationell biblioteksstrategi. Lähetevastaus Ku2019/00550/KO

  • Ruotsinsuomalaiset

   Ruotsinsuomalaiset kansallisena vähemmistönä Ruotsin vähemmistölainsäädännössä

  • Esikoulu

   Suomen kieli kulttuurimme perusta

  • Vanhustenhuolto

   Oikeus suomenkieliseen vanhustenhuoltoon ja -hoitoon

  • Continued Lack of Initiatives

   Continued Lack of Initiatives in the Implementation of Minority Rights in Sweden

  • Negative Developments

   Negative Developments in the Institutional Framework for Minority Rights in Sweden. Letter to the Council of Europe

  • Vädjan för barns rätt till finska

   Vädjan för barns rätt till finska språket i Göteborgs kommun 2016

  • Ny museipolitik

   Lähetevastaus SOU 2015:89

  • Låt fler forma framtiden

   Lähetevastaus SOU 2016:5

  • Palett för ett stärkt civilsamhälle

   Lähetevastaus SOU 2016:13

  • Barnkonventionen som svensk lag

   Lähetevastaus SOU 2016:19

  • Kraftsamling mot antiziganism

   Lähetevastaus SOU 2016:44

  • Kysymyksiä vähemmistölakiselvitykseltä (Ku 2016:02)

   Ruotsinsuomalaisten valtuuskunnan vastaukset

  • Kommentteja Lääninhallituksen raportista

   Synpunkter med anledning av Länsstyrelsens rapport rörande användning av statsbidrag (regeringsuppdrag dnr Ku2015/1867/DISK)

  • En inkluderande kulturskola på egen grund

   Lähetevastaus SOU 2016:69

  • En gränsöverskridande mediepolitik för upplysning, engagemang och ansvar

   Lähetevastaus SOU 2016:80

  • Vastaukset lakiselvitykseltä tulleisiin kysymyksiin

   Ruotsinsuomalaisten valtuuskunnan täysistunto 2017

  • För en god och jämlik hälsa - En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket

   Lähetevastaus SOU 2017:4

  • Kultursamverkan för Sverige som håller ihop. Framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen

   Lähetevastaus Ds: 2017:8

  • Lack of Effective Participation for the National Minorities in Sweden

   Additional comments to Advisory Committee on the Framework Convention for the Protection of National Minorities

  • Bättre skydd mot diskriminering

   Lähetevastaus SOU 2016:87

  • Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre

   Lähetevastaus SOU 2017:21

  • Nästa steg? - Förslag för en stärkt minoritetspolitik

   Lähetevastaus SOU 2017:60

  • Utbildning, undervisning och ledning - reformvård till stöd för en bättre skola

   Lähetevastaus SOU 2017:51

  • Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa

   Lähetevastaus SOU 2017:47

  • Suomen askeleet

   Kooste kansalaiskeskustelusta

  • Kirje Suomen sosiaali- ja terveysministeriöön

   Suomen suurlähetystön sosiaalineuvoksen toimen tulevaisuus

  • Kirjelmä Tukholman läänin maakäräjille

   Suomenkielisen psykiatrisen vastaanoton lopetusuhka

  • Nästa steg? Del 2. Förslag för en stärkt minoritetspolitik, osa 2

   Lähetevastaus SOU 2017:88

  • Nationella minoritetsspråk i skolan - förbättrade förutsättningar till undervisning och revitalisering

   Lähetevastaus SOU 2017:91

  • Skolverkets utkast till reviderad läroplan

   Lähetevastauus Dnr 2017:783

  • Kirje Euroopan neuvostolle

   Still No Effective Measures for Implementation of Minority Rights in Sweden

  • Kirje pääministerille

   Till statsminister Stefan Löfvén

  • Ett oberoende public service för alla – nya möjligheter och ökat ansvar

   Lähetevastaus Dnr Ku2018/01387/MF

  • Barns och ungas läsning – ett ansvar för hela samhället

   Lähetevastaus SOU 2018:57