Raportteja

  • Våga vara minoritet

   Våga vara minoritet. En rapport om minoritetsrättigheter i Sverige 2012

  • Ska vi tala finska?

   Ska vi tala finska? En idéskrift för finskan i Sverige.

  • Puhutaanko suomea?

   Puhutaanko suomea? Ideoita suomen kielen elvytykseen

  • Tio sätt att stärka barn och unga

   Tio sätt att stärka barn och unga. Ett minoritets- och urfolksperspektiv.

  • Marginalized and ignored

   Marginalized and Ignored. National Minority Children’s Struggle for Language Rights in Sweden 2013

  • Sverigefinnarna och finska språket

   Sverigefinnarna och finska språket. Analys och strategiska vägval.

  • Minoritetspolitiskt bokslut

   Minoritetspolitiskt bokslut 2010–2014 Rapport av Lennart Rohdin på uppdrag av Sverigefinländarnas delegation

  • Språkcentrum för meänkieli och finska

   Etablering av ett språkcentrum för meänkieli och finska En förstudie

  • Lost Momentum

   Lost momentum – Minority voices on the implementation of minority rights in Sweden 2016

  • Human Rights Challenges

   Human Rights Challanges in Sweden 2014