• Neuvonpito 19/2 2020

    Valtuuskunta oli neuvonpitokokouksessa 19/2 2020 valtioneuvos Amanda Lindin kanssa. Kokouksessa oli myös läsnä Ruotsinsuomalaisten nuorten liitto, Ruotsinsuomalaisten keskusliitto sekä Suomalaisten Eläkeläisten keskusliitto Ruotsi.