• Ruotsin kansallisten vähemmistöjen ja alkuperäiskansan terveyttä koskeva kysely

    Kansanterveysviranomainen (Folkhälsomyndigheten) kerää tietoja kansallisten vähemmistöjen terveystilanteesta. Lokakuun 4. päivänä 10.000 suomalaistaustaista, sattumanvaraisesti valittua henkilöä saa netitse kyselykaavakkeen, jossa on joukko ruotsinsuomalaisten terveyttä koskevia kysymyksiä. Kaksi viikkoa myöhemmin lähetetään uusi erä, ja silloin mukana on myös kyselykaavakkeen paperiversio. On tärkeää, että mahdollisimman moni kaavakkeen saaja täyttää sen ja lisää sillä tavoin viranomaisten tietoa meidän ryhmästämme. Jos kaavake osuu omalle kohdallesi, käytä mahdollisuuttasi vaikuttaa ruotsinsuomalaisten terveystilanteeseen!

    Näin Kansanterveysviranomainen esittelee kyselyn taustaa:

    ”Kansanterveysviranomainen pyrkii lisäämään tietoa siitä, mikä ajassamme aiheuttaa epäterveyttä. Terveys voi eri ryhmissä olla erilaista, ja sen takia on tärkeää ottaa selvää, miltä se näyttää esimerkiksi kansallisten vähemmistöjen ja alkuperäiskansan keskuudessa. Tarvitsemme vastauksia sellaisiin kysymyksiin kuin ”Mitkä epäterveyden syyt ovat? Mitä epäterveyden lajeja ja mitä sairauksia kansallisilla vähemmistöillä ja alkuperäiskansalla esiintyy enemmän kuin väestöllä kokonaisuudessaan?” Tulokset auttavat meitä ohjeistamaan, kuinka koulu ja yhteiskunta voivat antaa kaikille lapsille ja nuorille edellytyksiä hyvään ja terveeseen elämään, mutta myös siihen, kuinka kukin voi itse vaikuttaa omaan terveyteensä. Kysymykset on laadittu vuoropuhelussa ruotsinsuomalaisten järjestöjen kanssa.”