• Uusi kansanterveyttä koskeva lähetevastaus

  Uusi lähetevastaus löytyy nyt otsikon Kirjelmiä alta. Se koskee selvitystä ”För en god och jämlik hälsa – En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket, SOU 2017:4.

  Läs mer
 • Vastaukset lakiselvitykseltä tulleisiin kysymyksiin

   Lennart Rohdin puhumassa täysistunnolle (Kuva: Seppo Puolle)

  Ennen valtuuskunnan täysistuntoa 25.-26. maaliskuuta kokousedustajille oli lähetetty muutamia selvittäjä Lennart Rohdinin laatimia neuvonpitoa käsitteleviä kysymyksiä. Niitä pohdittiin ryhmissä täysistunnon ensimmäisenä päivänä, ja niistä tehty yhteenveto on nyt lähetetty selvitykselle. Tästä voit lukea yhteenvedon:  Svar plenum 2017.

  Läs mer
 • Valtuuskunnan täysistunto 25.-26. Maaliskuuta

  Ruotsinsuomalaisten valtuuskunnan täysistunto pidettiin 25.-26. maaliskuuta Suomen-Instituutissa Tukholmassa. Paikalle oli saapunut runsaat 40 osanottajaa eri puolilta Ruotsia. Lauantaina Lennart Rohdin kertoi meneillään olevasta vähemmistölakia koskevasta selvityksestä, ja Kaisa Syrjänen-Schaal ja Leena Huss puolestaan puhuivat valtuuskunnan menneestä ja tulevasta toiminnasta. Kokous valitsi valtuuskunnan uudeksi puheenjohtajaksi Raija Metson (Västerås) ja varapuheenjohtajaksi entisen puheen...

  Läs mer
 • Ruotsinsuomalaisten koulutilannetta koskeva kirjallinen kysymys esillä Pohjoismaiden neuvostossa

  Suomalainen kansanedustaja Juhana Vartiainen (kokoomuspuolue) on nostanut Pohjoismaiden neuvostossa esiin kysymyksen ruotsinsuomalaisten lasten mahdollisuuksista oppia suomea. Kysyjä viittaa muun muassa Ruotsinsuomalaisten valtuuskunnan laatimaan varjoraporttiin Lost Momentum. Kysymys löytyy täältä.

  Läs mer
 • Kaksi uutta lähetevastausta

  Vuoden 2017 ensimmäiset kaksi lähetevastausta löytyvät nyt kotisivulta otsikon Kirjelmiä alta. Ne koskevat selvityksiä SOU 2016:69 “En inkluderande kulturskola på egen grund”  ja SOU 2016:80 “En gränsöverskridande mediepolitik för upplysning, engagemang och ansvar”.

  Läs mer
 • Ruotsissa on nyt 719 000 suomalaistaustaista

  Suomalaistaustaisten asukkaiden määrä Ruotsissa jatkaa kasvuaan. Ruotsissa asui viime vuonna 719 179 Suomessa syntynyttä tai heidän lastaan tai lastenlastaan, osoittavat Sisuradion Tilastolliselta keskustoimistolta SCB:ltä tilaamat luvut, jotka kattavat kolme sukupolvea. Suomessa syntyneitä, heidän lapsiaan ja lastenlapsiaan oli Ruotsissa vuoden 2016 viimeisenä päivänä 719 179, mikä vastaa 7,2 prosenttia Ruotsin väestöstä. Lue lisää

  Läs mer
 • Gävlen kuntaa juhlittiin Västeråsissa

  Ruotsinsuomalaisten päivänä 24. helmikuuta Gävlen kunta valittiin vuoden 2016 ruotsinsuomalaiseksi kunnaksi. Kunniamaininta luovutettiin Västeråsissa, vuoden 2015 ruotsinsuomalaisessa kunnassa. Sitä vastaanottamassa olivat Gävlen kunnanneuvos Inger Källgren Sawela sekä Irma Larsson, joka oli tehnyt kansalaisaloitteen Gävlen liittymisestä suomen kielen hallintoalueeseen. Mukana olivat myös Helene Lack, Mojje Lodin, Minna Piispala ja Eeva Östberg, jotka edustivat kunnan eri hallintoja. Heillä o...

  Läs mer
 • Gävle – vuoden ruotsinsuomalainen kunta 2016

  Ruotsinsuomalaisten päivänä 24. helmikuuta Ruotsinsuomalaisten valtuuskunta nimeää edellisen vuoden ruotsinsuomalaisen kunnan. Vuoden 2016 ruotsinsuomalaiseksi kunnaksi valitaan Gävlen kunta, joka on työskennellyt kaukonäköisesti ja systemaattisesti suomenkielisen henkilökunnan rekrytoimiseksi ja kannustamiseksi.

  Motivointi

  Pysyvien rakenteiden luominen suomenkielisen henkilökunnan saatavuuden turvaamiseksi – lyhyellä ja pitkällä aikavälillä – on yksi vähemmistöpolitiikan suuris...

  Läs mer
 • Valtuuskunnan vastaukset

  Ruotsinsuomalaisten valtuuskunnan vastaukset vähemmistölakiselvityksen (Ku 2016:02) lähettämiin kysymyksiin löytyvät nyt otsikon “Kirjelmiä” alta.

  Läs mer
 • Vuoden 2016 lähetevastaukset nyt kotisivulla

  Kaikki viisi Ruotsinsuomalaisten valtuuskunnan laatimaa lähetevastausta vuodelta 2016 löytyvät nyt otsikon Kirjelmiä alta.

  Läs mer