• Kirjelmä Tukholman läänin maakäräjille

  Ruotsinsuomalaisten valtuuskunta ja Ruotsinsuomalaisten nuorten liitto ovat lähettäneet Tukholman läänin maakäräjille yhteisen kirjelmän suomenkielisen psykiatrisen vastaanoton sulkemisuhan johdosta ja pyytäneet pikaista tapaamista. Kirje liitteineen löytyy kotisivumme otsikon ”Kirjelmiä” alta.

   

  Läs mer
 • Kirje Suomen Sosiaali- ja terveysministeriöön

  Ruotsinsuomalaisten valtuuskunta on lähettänyt kirjeen Suomen Sosiaali- ja terveysministeriöön ja ilmaissut huolestumisensa Tukholman Suomen suurlähetystön sosiaalineuvoksen toimen jatkuvuudesta. Kirje löytyy otsikon ”Kirjelmiä” alta.

  Läs mer
 • “Suomen askeleet” -kansalaiskeskustelun kooste nyt kotisivulla

   

  Kansanvalistusseura järjesti marraskuussa Tukholmassa keskustelun Suomen tulevaisuudesta ja ruotsinsuomalaisten yhteydestä Suomeen. Tilaisuuden isäntänä toimi Ruotsinsuomalaisten valtuuskunta. Keskustelun kooste löytyy kotisivumme otsikon ”Kirjelmiä” alta.

  Läs mer
 • Kansanvalistusseura kutsuu ruotsinsuomalaiset rakentamaan maamme tulevaisuutta osallistavassa kansalaiskeskustelussa

  Miltä tuntuisi istua kahvipöytään tuntemattomien kanssa ja ideoida yhdessä ratkaisuja Suomen menestyksekkään tulevaisuuden takaamiseksi?

  Suomen askeleet -kansalaiskeskustelujasarja on kiertänyt lähes 30 paikkakunnalla Suomessa ja Espanjassa. Nyt ideoidaan yhdessä ruotsinsuomalaisten parissa!

  Vuonna 2117 Suomi muun maailman ohella on erilainen paikka elää ja tänään tekemillämme ratkaisuilla on merkitystä siihen, millaiseksi tulevaisuuden yhteiskunta muodostuu.

  Suom...

  Läs mer
 • Kulttuurineuvoston avustukset haussa!

  Kulttuurineuvoston myöntämät kansallisten vähemmistöjen projekti- ja toiminta-avustukset ovat parhaillaan haussa. Hakuaika päättyy 24. lokakuuta. Lähempiä tietoja löydät täältä: projektiapuraha; toiminta-apuraha.

  Läs mer
 • Ruotsin kansallisten vähemmistöjen ja alkuperäiskansan terveyttä koskeva kysely

  Kansanterveysviranomainen (Folkhälsomyndigheten) kerää tietoja kansallisten vähemmistöjen terveystilanteesta. Lokakuun 4. päivänä 10.000 suomalaistaustaista, sattumanvaraisesti valittua henkilöä saa netitse kyselykaavakkeen, jossa on joukko ruotsinsuomalaisten terveyttä koskevia kysymyksiä. Kaksi viikkoa myöhemmin lähetetään uusi erä, ja silloin mukana on myös kyselykaavakkeen paperiversio. On tärkeää, että mahdollisimman moni kaavakkeen saaja täyttää sen ja lisää sillä tavoin viranomaisten t...

  Läs mer
 • Seminaari ”Nästa steg i den svenska minoritetspolitiken”

  Ruotsinsuomalaisten valtuuskunta järjesti 5. syyskuuta yhteistyössä Suomen suurlähetystön kanssa seminaarin, jonka teemana oli ”Nästa steg i den svenska minoritetspolitiken”. Sen tarkoituksena oli levittää tietoa Ruotsin vähemmistöpolitiikan nykytilanteesta ja herättää keskustelua sitä koskevista ajankohtaisista kysymyksistä. Seminaari pidettiin Suomen suurlähetystössä Tukholmassa.

  Puhujina olivat muun muassa kahden meneillään olevan selvityksen edustajat: Lennart Rohdin selvityksestä ...

  Läs mer
 • Uusi lähetevastaus ja kirjelmä Euroopan neuvostolle!

  Uusi kirjelmää Kultursamverkan för Sverige som håller ihop. Framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen (Ds: 2017:8) koskeva lähetevastaus löytyy nyt otsikon Kirjelmiä alta. Sieltä löydät myös Euroopan neuvostolle lähetetyn kirjelmän Additional comments to Advisory Committee on the Framework Convention for the Protection of National Minorities: Lack of Effective Participation for the National Minorities in Sweden.

  Läs mer
 • Uusi kansanterveyttä koskeva lähetevastaus

  Uusi lähetevastaus löytyy nyt otsikon Kirjelmiä alta. Se koskee selvitystä ”För en god och jämlik hälsa – En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket, SOU 2017:4.

  Läs mer
 • Vastaukset lakiselvitykseltä tulleisiin kysymyksiin

   Lennart Rohdin puhumassa täysistunnolle (Kuva: Seppo Puolle)

  Ennen valtuuskunnan täysistuntoa 25.-26. maaliskuuta kokousedustajille oli lähetetty muutamia selvittäjä Lennart Rohdinin laatimia neuvonpitoa käsitteleviä kysymyksiä. Niitä pohdittiin ryhmissä täysistunnon ensimmäisenä päivänä, ja niistä tehty yhteenveto on nyt lähetetty selvitykselle. Tästä voit lukea yhteenvedon:  Svar plenum 2017.

  Läs mer