• Valtuuskunnan täysistunto pidettiin 30.-31. maaliskuuta 2019

  Ruotsinsuomalaisten valtuuskunnan täysistunto pidettiin 30.-31. maaliskuuta Suomen Tukholman-instituutissa. Paikalla oli yli 40 henkilöä. Edustajat olivat yksimielisiä ja päätökset tehtiin puheenjohtajiston esittämällä tavalla. Puheenjohtajiston Heli Lindströmin ohjaamassa ryhmätyössä suunniteltiin Valtuuskunnan tulevaa viisivuotisohjelmaa ja sen lisäksi Ruotsinsuomalaisten laulua koskevaa aloitetta. Puheenjohtajistolle jäi tehtäväksi julistaa siitä kilpailu. Täysistunnon yhteydessä järjestet...

  Läs mer
 • Uusia esitteitä!

   

   

   

   

   

   

   

   

  Uudet suomenkielistä esikoulua ja vanhustenhuoltoa koskevat esitteet löytyvät nyt otsikon Kirjelmiä alta!

  Läs mer
 • Östhammar – vuoden 2018 ruotsinsuomalainen kunta

  Ruotsinsuomalaisten päivänä 24. helmikuuta Ruotsinsuomalaisten valtuuskunta nimeää edeltävän vuoden ruotsinsuomalaisen kunnan. Palkinnon tarkoituksena on huomioida kuntien ruotsinsuomalaisen vähemmistön hyväksi tekemä työ.

  Vuoden 2018 ruotsinsuomalaiseksi vähemmistökunnaksi valitaan Östhammar, joka on menestyksekkäästi tukenut kunnassa tehtävää ruotsinsuomalaista kulttuurityötä ja myös ansiokkaasti edistänyt yhteistyötä eri kunnanosien välillä.

   

  Motivointi

  Vu...

  Läs mer
 • Ruotsinsuomalaisten valtuuskunnan täysistunto 30.–31.3. 2019

  Paikka / Plats: Tukholman Suomen-Instituutti / Finlandsinstitutet

  Osoite / Adress: Snickarbacken 4, Stockholm

  Ohjelma / Program­­­­­ Lauantai / Lördag 30/3

  11.00–12.00  Kevyt lounas / Lätt lunch

  12.00–12.20  Täysistunnon avaus ja käytännön asiat / Plenums öppnande och praktisk information

  12.20–13.00  Johan Häggman, vähemmistökielten asiantuntija, FUEN, luennoi aiheesta Euroopan vähemmistökieliä koskeva kansalaisaloite / Johan Häggman, expert i minoritetsspråk, FUE...

  Läs mer
 • Uusi lasten ja nuorten lukemista koskeva lähetevastaus

  Läsdelegationin mietintöä Barns och ungas läsning – ett ansvar för hela samhället (SOU 2018:57) koskeva lähetevastaus löytyy nyt otsikon Kirjelmiä alta.

  Läs mer
 • Lehdistötiedote: Vähemmistöt kirjoittavat Euroopan neuvostolle ja pääministerille 23. toukokuuta 2018

  Det har gått en mandatperiod med nuvarande regering. Statsministerns regeringsförklaring 2014 och ansvarigt statsråds uttalanden om höga ambitioner har skapat en förväntan om förändring. Tyvärr konstateras det idag att regeringen inte levererat några större resultat.

  Regeringen har valt en hög svansföring i områden som rör mänskliga rättigheter och barns rättigheter, trots det kränks de nationella minoriteternas rättigheter i Sverige varje dag. 18 år efter ratifikationen av Europarådet...

  Läs mer
 • Uusi esikoulun opetusohjelmaa koskeva lähetevastaus

  Valtuuskunnan lähetevastaus Kouluviraston luonnokseen Utkast till reviderad läroplan för förskolan (Dnr 2017:783) löytyy nyt otsikon Kirjelmiä alta.

  Läs mer
 • Uusi vähemmistökieliä ja koulua koskeva lähetevastaus

  Valtuuskunnan lähetevastaus selvitykseen Nationella minoritetsspråk i skolan – förbättrade förutsättningar till undervisning och revitalisering (SOU 2017:91) löytyy nyt otsikon Kirjelmiä alta.

  Läs mer
 • Karjalanpiirakanpäivästä Kielikeskukseen – Valtuuskunnan täysistunto Tukholmassa 24.-25.3.2018

  Karjalanpiirakanpäivän perustamiselle ei Valtuuskunnan täysistunto lämmennyt, vaikka aloitetta perusteltiin sillä, että ruotsalaisetkin tietävät, mikä karjalanpiirakka on. Suomen kielen elvyttämisestä olivat sensijaan edustajat hyvin yksimielisiä. Elvyttämistä toivotaan vauhditettavan mm Kielikeskuksen perustamisella.

  Vas: Tarmo Ahonen ja Johan Häggman

  Kansallisten vähemmistöjen oikeuksia tutkiva Johan Häggman meni vieläkin pidemmälle ja ehdotti, että Ruo...

  Läs mer
 • Valtuuskunnan täysistunto 24.-25. maaliskuuta 2018

  Täysistunto / Plenum 24.–25. maaliskuuta / mars 2018

  Paikka/Plats: Finlandsinstitutet, Snickarbacken 4, Tukholma/Stockholm

  OHJELMA – PROGRAM

  Lauantai / Lördag 24/3

  11.00 – 12.30 Lounas / Lunch

  12.30 – 12.40 Tervetuloa ja käytännön infoa / Välkommen, praktisk information

  12.40 – 12.50 Alustus / Introduktion

  12.50 – 13.30 Mitä EU voi ja mitä sen pitäisi tehdä ruotsinsuomalaisten hyväksi/Vad kan EU göra och borde göra för sverigefinnarna

  J...

  Läs mer