Puheenjohtajisto ja sen työtehtävät

kuva27

Puheenjohtajistoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi kolme jäsentä. Puheenjohtajiston jäsenet valitaan vuosittain valtuuskunnan täysistunnossa.

Puheenjohtajistolla on muun muassa seuraavanlaisia tehtäviä:

  • Osallistua valtiovallan ja viranomaisten kesken pidettäviin neuvonpitoihin, seurata ja valvoa vähemmistöpolitiikan kehitystä Ruotsissa ja laatia kirjelmiä ja varjoraportteja sekä Ruotsin viranomaisille että Euroopan neuvostolle vähemmistöpolitiikan toteutumisen parantamiseksi.
  • Vastata valtuuskunnan juoksevasta toiminnasta ja taloudesta, palkata tarvittavaa henkilökuntaa ja/tai asiantuntijoita, valmistella vuosikokousta, tehdä esitys seuraavan vuoden toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta sekä laatia edellisen vuoden toimintakertomus.
  • Edustaa valtuuskuntaa vuosikokousten välisenä aikana.

Vuoden ruotsinsuomalainen vähemmistökunta

Ruotsinsuomalaisten valtuuskunta on vuodesta 2011 lähtien palkinnut vuoden ruotsinsuomalaisen vähemmistökunnan. Palkinnon tarkoituksena on kannustaa kuntia työskentelemään rakenteita kehittävästi, pitkäjänteisesti, määrätietoisesti ja innovatiivisesti suomen kielen ja kulttuurin elvyttämisen ja vähemmistöoikeuksien toteutumisen puolesta.

Palkintoa juhlitaan Ruotsinsuomalaisten päivänä 24. helmikuuta. Ehdokkaitten nimeäminen tapahtuu valtuuskunnan vuosittain hallintoaluekunnille lähettämien kysymyslomakkeiden perusteella.

Kielipalkinto

Ruotsinsuomalaisten valtuuskunta perusti vuonna 2014 palkinnon edesmenneen puheenjohtajansa Markku Peuran muistoksi. Sen tarkoituksena on muistaa ja kunnioittaa henkilöitä, jotka työskentelevät tai ovat työskennelleet aktiivisesti ruotsinsuomalaisten lasten ja nuorten kielellisten oikeuksien hyväksi. Palkinnon jakaa Ruotsinsuomalaisten valtuuskunta.