Valtuuskunnan täysistunto (vuosikokous)

kuva74

Valtuuskunnan täysistunto pidetään vuosittain, ja se on valtuuskunnan korkein päättävä elin. Vuosikokous hyväksyy puheenjohtajiston toimintakertomuksen edeltävältä vuodelta ja suorittaa muut sääntöjen mukaiset tehtävät.

Ylimääräinen kokous voidaan kutsua kokoon puheenjohtajiston päätöksestä, tai jos vähintään 1/3 valtuuskunnan edustajista vaatii sitä kirjallisesti jonkin tietyn asian käsittelemistä varten. Ylimääräisessä kokouksessa voi käsitellä ainoastaan niitä asioita, joista on mainittu kokouskutsussa.