Jäsenjärjestöt

Ruotsinsuomalaisten valtuuskunta koostuu erilaisista kansallisista ruotsinsuomalaisista järjestöistä, Ruotsin kirkon suomenkielisestä työstä sekä eri aloja edustavista verkostoista ja instituutioista. Uudet kansalliset ruotsinsuomalaiset organisaatiot voivat hakea valtuuskunnan jäsenyyttä. Ruotsin valtiopäivillä edustettuina olevat poliittiset puolueet, ruotsalaiset valtakunnalliset järjestöt ja kansainväliset järjestöt voivat sääntöjen mukaisesti osallistua tarkkailijoina valtuuskunnan täysistuntoon.

Jäsenjärjestöt toimivat monella eri alalla ja valtuuskunta edustaa sen tähden laajaa pätevyyttä monissa erityiskysymyksissä.

Jäsenjärjestömme

Ruotsinsuomalaisten Keskusliitto
Ruotsin kirkon suomenkielinen työ
Ruotsinsuomalaisten opettajien liitto
Ruotsinsuomalaiset eläkeläiset
Ruotsinsuomalaisten nuorten liitto
Ruotsinsuomalaiset rehtorit
Ruotsinsuomalainen kulttuuriyhdistys
Suomiart
Ruotsinsuomalaisten harrastajateatteriliitto
Nätverket för finska behandlare inom BUP
Ruotsinsuomalainen kirjastoyhdistys
Ruotsinsuomalaisten näkövammaisten liitto
Ruotsinsuomalainen esikouluverkosto
Rusuvilina
Ruotsinsuomalaisten korkeakouluverkosto
Finn-Kirja
Finlandssvenskarnas riksförbund i Sverige