• Gävle kommun firades i Västerås

  På sverigefinnarnas dag den 24 februari utsågs Gävle kommun till årets sverigefinska kommun 2016. Utmärkelsen delades ut i Västerås, årets sverigefinska kommun 2015. Utmärkelsen mottogs av kommunalrådet i Gävle Inger Källgren Sawela samt Irma Larsson, som startat medborgarinitiativet om anslutning till förvaltningsområdet för finska språket. Med fanns också Helene Lack, Mojje Lodin, Minna Piispala och Eeva Östberg, som representerade olika kommunala förvaltningar och som alla har i uppgift at...

  Läs mer
 • Årets sverigefinska kommun 2016 är Gävle kommun

  På sverigefinnarnas dag den 24 februari utser Sverigefinländarnas delegation föregående års sverigefinska kommun. Syftet med utmärkelsen är att uppmärksamma kommuners innovativa minoritetsarbete. Till 2016 års sverigefinska kommun utses Gävle kommun som utmärkt sig genom ett framåtsyftande och systematiskt arbete för att rekrytera och uppmuntra finskspråkig personal.

  Motivering:

  Att skapa kommunala strukturer som säkerställer tillgången till finskspråkig personal – på kort och l...

  Läs mer
 • Delegationens enkätsvar

  Enkätsvar från Sverigefinländarnas delegation till Utredningen för en stärkt minoritetspolitik (Ku 2016:02) finns nu att läsa under rubriken “Skrivelser”.

  Läs mer
 • Alla remissvar från 2016 nu på hemsidan

  Alla fem remissvar som Sverigefinländarnas delegation skrivit under 2016 finns nu att läsa och ladda ner under rubriken Skrivelser.

  Läs mer
 • Webbenkät från Utredningen om en stärkt minoritetspolitik (Ku 2016:02)

  Här kommer länken till den webbaserade enkät som Utredningen om en stärkt minoritetspolitik önskar Ert bistånd i att sprida till enskilda medlemmar av Era organisationer och andra sverigefinnar och finsktalande. Ju fler som deltar, desto bättre underlag för utredningens bedömningar.

  Som framgår är enkätens slutdatum fredagen den 10 februari. I denna enkät finns frågorna både på svenska och på finska.

  Webbenkät

  Tyvärr visade det sig för omständligt för oss att kunna hanter...

  Läs mer
 • Inbjudan till plenarsammanträde

  Inbjudan till Sverigefinländarnas delegations plenarsammanträde den 25-26 mars 2017 finns att läsa på den finska sidan.

  Läs mer
 • Vädjan för barns rätt till finska språket i Göteborg

  Sverigefinländarnas delegation har skickat en vädjan för barns rätt till finska språket till Utbildningsnämnden i Göteborgs kommun. Du kan läsa texten här

  Läs mer
 • Ny broschyr om vård och omsorg på finska

  Din rätt till vård och omsorg – en vägvisare för äldre är reviderad hösten 2016 och finns nu översatt till finska, meänkieli, nordsamiska och lulesamiska. Den vänder sig främst till äldre eller närstående och beskriver det stöd äldre kan få enligt Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen. Broschyren är tänkt att användas som en uppslagsbok när äldre söker hjälp från socialtjänsten och hälso- och sjukvården. En översättning till sydsamiska planeras 2017.

  Broschyren är nedladdning...

  Läs mer
 • Ny rapport: Lost Momentum

  Sverigefinländarnas delegation har tagit fram en kritisk s.k. alternativrapport till Europarådet kallad “Lost Momentum – Minority Voices on the Implementation of Minority Rights in Sweden 2016”. Rapporten handlar om hur Sverige lyckats med att genomföra de åtaganden som finns i Europarådets minoritetskonventioner. Rapporten fokuserar på några specifika problemområden, nämligen genomförande av minoritetslagens bestämmer inom förvaltningsområdena, barns och ungas rätt till min...

  Läs mer