• Skriftlig fråga om sverigefinnarnas utbildningssituation uppe i Nordiska rådet

  Frågan om sverigefinska barns möjligheter att lära sig finska har lyfts i Nordiska rådet av finska riksdagsledamoten Juhana Vartiainen (samlingspartiet). Frågeställaren hänvisar bland annat till skuggrapporten Lost Momentum från Sverigefinländarnas delegation. Läs frågan här.

  Läs mer
 • Nya remissvar 2017

  Detta års första två remissvar finns nu under Skrivelser. Det gäller utredningarna “En inkluderande kulturskola på egen grund” SOU 2016:69 och “En gränsöverskridande mediepolitik för upplysning, engagemang och ansvar” SOU 2016:80.

  Läs mer
 • Nu har var fjortonde person i Sverige finländskt påbrå

  Svenskar med finländska rötter fortsätter att öka. Under de senaste fyra åren har antalet ökat med drygt 7500 personer och den sista december 2016 bodde det drygt 719 000 personer med finländskt påbrå i Sverige.

  Den 20 januari passerade Sverige 10 miljoner invånare, men spolar man tillbaka bandet några veckor till den sista december 2016 fanns det cirka 9 995 000 invånare i Sverige. 7,2 procent eller drygt 719 000 av dessa är födda i Finland, har åtminstone en förälder som är f...

  Läs mer
 • Gävle kommun firades i Västerås

  På sverigefinnarnas dag den 24 februari utsågs Gävle kommun till årets sverigefinska kommun 2016. Utmärkelsen delades ut i Västerås, årets sverigefinska kommun 2015. Utmärkelsen mottogs av kommunalrådet i Gävle Inger Källgren Sawela samt Irma Larsson, som startat medborgarinitiativet om anslutning till förvaltningsområdet för finska språket. Med fanns också Helene Lack, Mojje Lodin, Minna Piispala och Eeva Östberg, som representerade olika kommunala förvaltningar och som alla har i uppgift at...

  Läs mer
 • Årets sverigefinska kommun 2016 är Gävle kommun

  På sverigefinnarnas dag den 24 februari utser Sverigefinländarnas delegation föregående års sverigefinska kommun. Syftet med utmärkelsen är att uppmärksamma kommuners innovativa minoritetsarbete. Till 2016 års sverigefinska kommun utses Gävle kommun som utmärkt sig genom ett framåtsyftande och systematiskt arbete för att rekrytera och uppmuntra finskspråkig personal.

  Motivering:

  Att skapa kommunala strukturer som säkerställer tillgången till finskspråkig personal – på kort och l...

  Läs mer
 • Delegationens enkätsvar

  Enkätsvar från Sverigefinländarnas delegation till Utredningen för en stärkt minoritetspolitik (Ku 2016:02) finns nu att läsa under rubriken “Skrivelser”.

  Läs mer
 • Alla remissvar från 2016 nu på hemsidan

  Alla fem remissvar som Sverigefinländarnas delegation skrivit under 2016 finns nu att läsa och ladda ner under rubriken Skrivelser.

  Läs mer
 • Webbenkät från Utredningen om en stärkt minoritetspolitik (Ku 2016:02)

  Här kommer länken till den webbaserade enkät som Utredningen om en stärkt minoritetspolitik önskar Ert bistånd i att sprida till enskilda medlemmar av Era organisationer och andra sverigefinnar och finsktalande. Ju fler som deltar, desto bättre underlag för utredningens bedömningar.

  Som framgår är enkätens slutdatum fredagen den 10 februari. I denna enkät finns frågorna både på svenska och på finska.

  Webbenkät

  Tyvärr visade det sig för omständligt för oss att kunna hanter...

  Läs mer
 • Inbjudan till plenarsammanträde

  Inbjudan till Sverigefinländarnas delegations plenarsammanträde den 25-26 mars 2017 finns att läsa på den finska sidan.

  Läs mer
 • Vädjan för barns rätt till finska språket i Göteborg

  Sverigefinländarnas delegation har skickat en vädjan för barns rätt till finska språket till Utbildningsnämnden i Göteborgs kommun. Du kan läsa texten här

  Läs mer