• Folkbildningssällskapet i Finland anordnar medborgarsamtal

  Folkbildningssällskapet i Finland anordnar i samarbete men Sverigefinländarnas delegation ett medborgarsamtal om “100 steg till Finlands framtid” söndagen den 12 november 2017 kl. 13.00-16.00. Plats: Sverigefinska skolan, Fridhemsgatan 17. Stockholm. Anmälan till www.100askelta.fi. Mer information kan du hitta här.

  Läs mer
 • Kulturrådets bidrag kan sökas nu!

  Kulturrådets projekt- och verksamhetsbidrag till nationella minoriteters kulturverksamhet kan sökas fram till den 24 oktober. Närmare anvisningar kan du hitta här: projektbidrag; verksamhetsbidrag.

  Läs mer
 • Enkät om hälsan bland Sveriges nationella minoriteter och urfolk

  Folkhälsomyndigheten håller på att samla in uppgifter om hälsosituationen bland de nationella minoriteterna. Den 4 oktober skickas en nätenkät ut till 10 000 slumpmässigt utvalda personer med finsk bakgrund. I enkäten finns ett antal frågor som rör sverigefinnarnas hälsa. Två veckor senare sker ett nytt utskick, och då finns också en pappersversion av enkäten med. Det är viktigt att så många som möjligt som får en enkät fyller i den och därigenom ökar myndigheternas kunskap om vår grupp. Om j...

  Läs mer
 • Nytt remissvar om stärkande av minoritetspolitiken

  Ett remissvar om utredningen ”Nästa steg? – Förslag för en stärkt minoritetspolitik” (SOU 2017:60) finns nu under Skrivelser.

  Läs mer
 • Två nya remissvar

  Två nya remissvar finns nu under Skrivelser. De gäller utredningarna “Bättre skydd mot diskriminering” (SOU 2016:87) och ”Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre” (SOU 2017:21).

  Läs mer
 • Seminariet ”Nästa steg i den svenska minoritetspolitiken”

  Den 5 september 2017 anordnade Sverigefinländarnas delegation i samarbete med Finlands ambassad och ett seminarium med temat ”Nästa steg i den svenska minoritetspolitiken”. Syftet var att sprida information om och diskutera det aktuella arbetet inom minoritetspolitiken. Seminariet ägde rum på Finlands ambassad i Stockholm.

  Bland talarna fanns bland annat Lennart Rohdin från utredningen En stärkt minoritetspolitik – översyn av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk och Jarm...

  Läs mer
 • Artikel om finska språkets ställning på DN Debatt den 24 juni

  På midsommardagen publicerades en debattartikel om finskans ställning i Dagens Nyheters nätversion. Artikeln hette ”Oroande när sverigefinnar förbjuds att tala sitt språk” och delegationen var en av undertecknarna. Artikeln kan läsas här

  Samma dag uppmärksammades artikeln av Sveriges Radio/Sisuradio (på finska). Läs och lyssna här

  Läs mer
 • Nytt remissvar angående folkhälsofrågor

  Ett nytt remissvar finns nu under Skrivelser. Det gäller utredningen ”För en god och jämlik hälsa – En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket, SOU 2017:4.

  Läs mer
 • Svar på utredarens diskussionsfrågor

   Lennart Rohdin talar inför plenum (Foto: Seppo Puolle)

  Före delegationens plenarsammanträde den 25-26 mars fick mötesdeltagarna några frågor om samråd som utredaren Lennart Rohdin från lagutredningen hade skickat till delegationen. Frågorna diskuterades i smågrupper under sammanträdets första dag, och en sammanfattning av svaren har nu skickats in till utredningen. Här kan du läsa dokumentet:  Svar plenum 2017.

  Läs mer
 • Delegationens plenum den 25-26 mars

  Sverigefinländarnas delegations plenum hölls den 25-26 mars på Finlandsinstitutet i Stockholm. Drygt 40 representanter för medlemsorganisationer mm från olika delar av Sverige deltog i mötet. På lördagen höll Lennart Rohdin ett anförande om den pågående minoritetslagsutredningen, och Kaisa Syrjänen Schaal samt Leena Huss berättade om delegationens tidigare och kommande arbete. Mötet valde Raija Metso (Västerås) till ny ordförande och den tidigare ordföranden Sinikka Lindquist (Skellefteå) til...

  Läs mer