• Nytt remissvar om stärkande av minoritetspolitiken

  Ett remissvar om utredningen ”Nästa steg? – Förslag för en stärkt minoritetspolitik” (SOU 2017:60) finns nu under Skrivelser.

  Läs mer
 • Två nya remissvar

  Två nya remissvar finns nu under Skrivelser. De gäller utredningarna “Bättre skydd mot diskriminering” (SOU 2016:87) och ”Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre” (SOU 2017:21).

  Läs mer
 • Seminariet ”Nästa steg i den svenska minoritetspolitiken”

  Den 5 september 2017 anordnade Sverigefinländarnas delegation i samarbete med Finlands ambassad och ett seminarium med temat ”Nästa steg i den svenska minoritetspolitiken”. Syftet var att sprida information om och diskutera det aktuella arbetet inom minoritetspolitiken. Seminariet ägde rum på Finlands ambassad i Stockholm.

  Bland talarna fanns bland annat Lennart Rohdin från utredningen En stärkt minoritetspolitik – översyn av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk och Jarm...

  Läs mer
 • Artikel om finska språkets ställning på DN Debatt den 24 juni

  På midsommardagen publicerades en debattartikel om finskans ställning i Dagens Nyheters nätversion. Artikeln hette ”Oroande när sverigefinnar förbjuds att tala sitt språk” och delegationen var en av undertecknarna. Artikeln kan läsas här

  Samma dag uppmärksammades artikeln av Sveriges Radio/Sisuradio (på finska). Läs och lyssna här

  Läs mer
 • Nytt remissvar angående folkhälsofrågor

  Ett nytt remissvar finns nu under Skrivelser. Det gäller utredningen ”För en god och jämlik hälsa – En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket, SOU 2017:4.

  Läs mer
 • Svar på utredarens diskussionsfrågor

   Lennart Rohdin talar inför plenum (Foto: Seppo Puolle)

  Före delegationens plenarsammanträde den 25-26 mars fick mötesdeltagarna några frågor om samråd som utredaren Lennart Rohdin från lagutredningen hade skickat till delegationen. Frågorna diskuterades i smågrupper under sammanträdets första dag, och en sammanfattning av svaren har nu skickats in till utredningen. Här kan du läsa dokumentet:  Svar plenum 2017.

  Läs mer
 • Delegationens plenum den 25-26 mars

  Sverigefinländarnas delegations plenum hölls den 25-26 mars på Finlandsinstitutet i Stockholm. Drygt 40 representanter för medlemsorganisationer mm från olika delar av Sverige deltog i mötet. På lördagen höll Lennart Rohdin ett anförande om den pågående minoritetslagsutredningen, och Kaisa Syrjänen Schaal samt Leena Huss berättade om delegationens tidigare och kommande arbete. Mötet valde Raija Metso (Västerås) till ny ordförande och den tidigare ordföranden Sinikka Lindquist (Skellefteå) til...

  Läs mer
 • Skriftlig fråga om sverigefinnarnas utbildningssituation uppe i Nordiska rådet

  Frågan om sverigefinska barns möjligheter att lära sig finska har lyfts i Nordiska rådet av finska riksdagsledamoten Juhana Vartiainen (samlingspartiet). Frågeställaren hänvisar bland annat till skuggrapporten Lost Momentum från Sverigefinländarnas delegation. Läs frågan här.

  Läs mer
 • Nya remissvar 2017

  Detta års första två remissvar finns nu under Skrivelser. Det gäller utredningarna “En inkluderande kulturskola på egen grund” SOU 2016:69 och “En gränsöverskridande mediepolitik för upplysning, engagemang och ansvar” SOU 2016:80.

  Läs mer
 • Nu har var fjortonde person i Sverige finländskt påbrå

  Svenskar med finländska rötter fortsätter att öka. Under de senaste fyra åren har antalet ökat med drygt 7500 personer och den sista december 2016 bodde det drygt 719 000 personer med finländskt påbrå i Sverige.

  Den 20 januari passerade Sverige 10 miljoner invånare, men spolar man tillbaka bandet några veckor till den sista december 2016 fanns det cirka 9 995 000 invånare i Sverige. 7,2 procent eller drygt 719 000 av dessa är födda i Finland, har åtminstone en förälder som är f...

  Läs mer