• Nytt remissvar om stärkande av minoritetspolitiken

  Ett remissvar om utredningen Nästa steg? Del 2. Förslag för en stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:88) finns nu under Skrivelser.

  Läs mer
 • Skrivelse till Stockholms läns landsting

  Delegationen och Sverigefinska Ungdomsförbundet har skickat en gemensam skrivelse till Stockholms läns landsting. I skrivelsen uttrycker man sin oro över nedläggningshotet för den finska psykiatriska mottagningen och ber om ett möte kring detta så snart som möjligt. Skrivelse inklusive bilaga finns på vår hemsida under rubriken ”Skrivelser”.

   

  Läs mer
 • Brev till Social- och hälsoministeriet i Finland

  Delegationen har skickat ett brev till Social- och hälsoministeriet i Finland och uttryckt sin oro över framtiden för socialrådstjänsten vid Finlands Ambassad i Stockholm. Brevet finns att ladda ner under rubriken ”Skrivelser”.

  Läs mer
 • Sammanfattning av medborgarsamtalet ”Suomen askeleet” nu på vår hemsida

   

  Folkupplysningssällskapet (Kansanvalistusseura) organiserade i november i Stockholm ett medborgarsamtal kring Finlands framtid och sverigefinnarnas kontakter med Finland. Värd för arrangemanget var Sverigefinländarnas delegation. Sammanfattningen av samtalet finns nu under rubriken ”Skrivelser”.

   

  Läs mer
 • Delegationens nya adress

  Från och med den 1 januari 2018 är Delegationens adress Bellmansgatan 15, BV, 118 47 Stockholm.

  Läs mer
 • Nytt remissvar om hälsa

  Ett remissvar om utredningen ”Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa ” (SOU 2017:47) finns nu under Skrivelser.

  Läs mer
 • Nytt remissvar om skolan

  Ett remissvar om utredningen ”Utbildning, undervisning och ledning – reformvård till stöd för en bättre skola” (SOU 2017:51) finns nu under Skrivelser.

  Läs mer
 • Folkbildningssällskapet i Finland anordnar medborgarsamtal

  Folkbildningssällskapet i Finland anordnar i samarbete men Sverigefinländarnas delegation ett medborgarsamtal om “100 steg till Finlands framtid” söndagen den 12 november 2017 kl. 13.00-16.00. Plats: Sverigefinska skolan, Fridhemsgatan 17. Stockholm. Anmälan till www.100askelta.fi. Mer information kan du hitta här.

  Läs mer
 • Kulturrådets bidrag kan sökas nu!

  Kulturrådets projekt- och verksamhetsbidrag till nationella minoriteters kulturverksamhet kan sökas fram till den 24 oktober. Närmare anvisningar kan du hitta här: projektbidrag; verksamhetsbidrag.

  Läs mer
 • Enkät om hälsan bland Sveriges nationella minoriteter och urfolk

  Folkhälsomyndigheten håller på att samla in uppgifter om hälsosituationen bland de nationella minoriteterna. Den 4 oktober skickas en nätenkät ut till 10 000 slumpmässigt utvalda personer med finsk bakgrund. I enkäten finns ett antal frågor som rör sverigefinnarnas hälsa. Två veckor senare sker ett nytt utskick, och då finns också en pappersversion av enkäten med. Det är viktigt att så många som möjligt som får en enkät fyller i den och därigenom ökar myndigheternas kunskap om vår grupp. Om j...

  Läs mer