• Delegationens plenum den 24-25 mars 2018

  Täysistunto / Plenum 24.–25. maaliskuuta / mars 2018

  Paikka/Plats: Finlandsinstitutet, Snickarbacken 4, Tukholma/Stockholm

  OHJELMA – PROGRAM

  Lauantai / Lördag 24/3

  11.00 – 12.30 Lounas / Lunch

  12.30 – 12.40 Tervetuloa ja käytännön infoa / Välkommen, praktisk information

  12.40 – 12.50 Alustus / Introduktion

  12.50 – 13.30 Mitä EU voi ja mitä sen pitäisi tehdä ruotsinsuomalaisten hyväksi/Vad kan EU göra och borde göra för sverigefinnarna

  J...

  Läs mer
 • Övertorneå kommun firades i Gävle

  Sverigefinnarnas dag den 24 februari firades i Gävle av drygt hundra personer. Presentatörer på festen var Jenny Sanner Roosqvist och Sinikka Bohlin.

  Festpubliken fick höra ett festtal av kommunstyrelsens ordförande Inger Källgren Sawela och njuta av vacker musik spelad av trio Alakotila/Räsänen/Frigård. Sverigefinnarnas ”nationalsång” Sagolandet ingick naturligtvis i programmet.

  Därefter var det dags att presentera årets sverigefinska kommun 2017, Övertorneå. Sinikka Lindquist ...

  Läs mer
 • PRESSMEDDELANDE: Årets sverigefinska kommun 2017 är Övertorneå

  På sverigefinnarnas dag den 24 februari utser Sverigefinländarnas delegation föregående års sverigefinska kommun. Syftet med utmärkelsen är att uppmärksamma kommuners innovativa minoritetsarbete. Till 2017 års sverigefinska kommun utses Övertorneå kommun som uppmuntrar och stödjer sina invånare i alla åldrar, och även kommunens personal, att lära sig finska.

  Motivering:

  Ett av minoritetspolitikens mål är att bevara och främja det finska språket i Sverige.

  Finska är ett le...

  Läs mer
 • Nytt remissvar om stärkande av minoritetspolitiken

  Ett remissvar om utredningen Nästa steg? Del 2. Förslag för en stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:88) finns nu under Skrivelser.

  Läs mer
 • Skrivelse till Stockholms läns landsting

  Delegationen och Sverigefinska Ungdomsförbundet har skickat en gemensam skrivelse till Stockholms läns landsting. I skrivelsen uttrycker man sin oro över nedläggningshotet för den finska psykiatriska mottagningen och ber om ett möte kring detta så snart som möjligt. Skrivelse inklusive bilaga finns på vår hemsida under rubriken ”Skrivelser”.

   

  Läs mer
 • Brev till Social- och hälsoministeriet i Finland

  Delegationen har skickat ett brev till Social- och hälsoministeriet i Finland och uttryckt sin oro över framtiden för socialrådstjänsten vid Finlands Ambassad i Stockholm. Brevet finns att ladda ner under rubriken ”Skrivelser”.

  Läs mer
 • Sammanfattning av medborgarsamtalet ”Suomen askeleet” nu på vår hemsida

   

  Folkupplysningssällskapet (Kansanvalistusseura) organiserade i november i Stockholm ett medborgarsamtal kring Finlands framtid och sverigefinnarnas kontakter med Finland. Värd för arrangemanget var Sverigefinländarnas delegation. Sammanfattningen av samtalet finns nu under rubriken ”Skrivelser”.

   

  Läs mer
 • Delegationens nya adress

  Från och med den 1 januari 2018 är Delegationens adress Bellmansgatan 15, BV, 118 47 Stockholm.

  Läs mer
 • Nytt remissvar om hälsa

  Ett remissvar om utredningen ”Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa ” (SOU 2017:47) finns nu under Skrivelser.

  Läs mer
 • Nytt remissvar om skolan

  Ett remissvar om utredningen ”Utbildning, undervisning och ledning – reformvård till stöd för en bättre skola” (SOU 2017:51) finns nu under Skrivelser.

  Läs mer