• Nytt remissvar om barns och ungas läsning

  Ett remissvar om Läsdelegationens betänkande Barns och ungas läsning – ett ansvar för hela samhället (SOU 2018:57) finns nu under Skrivelser.

  Läs mer
 • Nytt remissvar om public service

  Ett remissvar om slutbetänkandet Ett oberoende public service för alla – nya möjligheter och ökat ansvar (Dnr Ku2018/01387/MF) finns nu under Skrivelser.

  Läs mer
 • Pressmeddelande: Minoriteter skriver till Europarådet och statsministern den 23 maj 2018

  Det har gått en mandatperiod med nuvarande regering. Statsministerns regeringsförklaring 2014 och ansvarigt statsråds uttalanden om höga ambitioner har skapat en förväntan om förändring. Tyvärr konstateras det idag att regeringen inte levererat några större resultat.

  Regeringen har valt en hög svansföring i områden som rör mänskliga rättigheter och barns rättigheter, trots det kränks de nationella minoriteternas rättigheter i Sverige varje dag. 18 år efter ratifikationen av Europarådet...

  Läs mer
 • Nytt remissvar om förskolans läroplan

  Ett remissvar om Skolverkets utkast till reviderad läroplan för förskolan (Dnr 2017:783) finns nu under Skrivelser.

  Läs mer
 • Nytt remissvar om minoritetsspråken i skolan

  Ett remissvar om utredningen Nationella minoritetsspråk i skolan – förbättrade förutsättningar till undervisning och revitalisering (SOU 2017:91) finns nu under Skrivelser.

  Läs mer
 • Från karelska pirogens dag till Språkcentrum – Sverigefinländarnas delegations plenum i Stockholm den 24-25 mars 2018

  Karelska pirogens dag fick inte medhåll från Delegationens plenum trots motiveringen att även svenskarna vet vad karelska piroger är. När det gäller finska språkets revitalisering fanns det däremot en stor enighet. Man hoppas att revitaliseringen ska kunna påskyndas bland annat genom ett framtida Språkcentrum.

  Fr vänster: Tarmo Ahonen och Johan Häggman

  Experten på minoritetsrättigheter Johan Häggman gick ännu längre och föreslog att ett finskspråkigt univ...

  Läs mer
 • Delegationens plenum den 24-25 mars 2018

  Täysistunto / Plenum 24.–25. maaliskuuta / mars 2018

  Paikka/Plats: Finlandsinstitutet, Snickarbacken 4, Tukholma/Stockholm

  OHJELMA – PROGRAM

  Lauantai / Lördag 24/3

  11.00 – 12.30 Lounas / Lunch

  12.30 – 12.40 Tervetuloa ja käytännön infoa / Välkommen, praktisk information

  12.40 – 12.50 Alustus / Introduktion

  12.50 – 13.30 Mitä EU voi ja mitä sen pitäisi tehdä ruotsinsuomalaisten hyväksi/Vad kan EU göra och borde göra för sverigefinnarna

  J...

  Läs mer
 • Övertorneå kommun firades i Gävle

  Sverigefinnarnas dag den 24 februari firades i Gävle av drygt hundra personer. Presentatörer på festen var Jenny Sanner Roosqvist och Sinikka Bohlin.

  Festpubliken fick höra ett festtal av kommunstyrelsens ordförande Inger Källgren Sawela och njuta av vacker musik spelad av trio Alakotila/Räsänen/Frigård. Sverigefinnarnas ”nationalsång” Sagolandet ingick naturligtvis i programmet.

  Därefter var det dags att presentera årets sverigefinska kommun 2017, Övertorneå. Sinikka Lindquist ...

  Läs mer
 • PRESSMEDDELANDE: Årets sverigefinska kommun 2017 är Övertorneå

  På sverigefinnarnas dag den 24 februari utser Sverigefinländarnas delegation föregående års sverigefinska kommun. Syftet med utmärkelsen är att uppmärksamma kommuners innovativa minoritetsarbete. Till 2017 års sverigefinska kommun utses Övertorneå kommun som uppmuntrar och stödjer sina invånare i alla åldrar, och även kommunens personal, att lära sig finska.

  Motivering:

  Ett av minoritetspolitikens mål är att bevara och främja det finska språket i Sverige.

  Finska är ett le...

  Läs mer
 • Nytt remissvar om stärkande av minoritetspolitiken

  Ett remissvar om utredningen Nästa steg? Del 2. Förslag för en stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:88) finns nu under Skrivelser.

  Läs mer