• Delegationens plenum hölls den 30-31 mars 2019

  Sverigefinländarnas delegations plenum ägde rum den 30-31 mars på Finlandsinstitutet i Stockholm. Över 40 personer fanns på plats. Delegaterna var eniga och besluten togs enligt det som presidiet föreslagit. Under ledning av Heli Lindström från presidiet planerades delegationens blivande femårsprogram. Dessutom behandlades en motion som gällde Sverigefinnarnas sång, och presidiet fick i uppgift att utlysa en tävling om en sådan sång. I samband med plenum anordnades också ett seminarium med re...

  Läs mer
 • Nya broschyrer

   

   

   

   

   

   

   

   

  Nya broschyrer om rätten till finskspråkig förskoleverksamhet och finskspråkig äldreomsorg finns nu under rubriken Skrivelser och broschyrer!

  Läs mer
 • Årets sverigefinska kommun 2018 är Östhammar

  På Sverigefinnarnas dag den 24 februari utser Sverigefinländarnas delegation föregående års sverigefinska kommun. Syftet med utmärkelsen är att uppmärksamma kommuners arbete till gagn för den sverigefinska minoriteten.

  Till 2018 års sverigefinska minoritetskommun utses Östhammar som har framgångsrikt stöttat det sverigefinska kulturarbetet i kommunen och för att ha utvecklat samarbetet mellan olika kommundelar.

   

  Motivering:

  Vid valet av 2018 års sverigefinska...

  Läs mer
 • Delegationens plenum den 30-31/3 2019

  Paikka / Plats: Tukholman Suomen-Instituutti / Finlandsinstitutet

  Osoite / Adress: Snickarbacken 4, Stockholm

  Ohjelma / Program­­­­­ Lauantai / Lördag 30/3

  11.00–12.00  Kevyt lounas / Lätt lunch

  12.00–12.20  Täysistunnon avaus ja käytännön asiat / Plenums öppnande och praktisk information

  12.20–13.00  Johan Häggman, vähemmistökielten asiantuntija, FUEN, luennoi aiheesta Euroopan vähemmistökieliä koskeva kansalaisaloite / Johan Häggman, expert i minoritetsspråk, FUE...

  Läs mer
 • Nytt remissvar om barns och ungas läsning

  Ett remissvar om Läsdelegationens betänkande Barns och ungas läsning – ett ansvar för hela samhället (SOU 2018:57) finns nu under Skrivelser.

  Läs mer
 • Nytt remissvar om public service

  Ett remissvar om slutbetänkandet Ett oberoende public service för alla – nya möjligheter och ökat ansvar (Dnr Ku2018/01387/MF) finns nu under Skrivelser.

  Läs mer
 • Pressmeddelande: Minoriteter skriver till Europarådet och statsministern den 23 maj 2018

  Det har gått en mandatperiod med nuvarande regering. Statsministerns regeringsförklaring 2014 och ansvarigt statsråds uttalanden om höga ambitioner har skapat en förväntan om förändring. Tyvärr konstateras det idag att regeringen inte levererat några större resultat.

  Regeringen har valt en hög svansföring i områden som rör mänskliga rättigheter och barns rättigheter, trots det kränks de nationella minoriteternas rättigheter i Sverige varje dag. 18 år efter ratifikationen av Europarådet...

  Läs mer
 • Nytt remissvar om förskolans läroplan

  Ett remissvar om Skolverkets utkast till reviderad läroplan för förskolan (Dnr 2017:783) finns nu under Skrivelser.

  Läs mer
 • Nytt remissvar om minoritetsspråken i skolan

  Ett remissvar om utredningen Nationella minoritetsspråk i skolan – förbättrade förutsättningar till undervisning och revitalisering (SOU 2017:91) finns nu under Skrivelser.

  Läs mer
 • Från karelska pirogens dag till Språkcentrum – Sverigefinländarnas delegations plenum i Stockholm den 24-25 mars 2018

  Karelska pirogens dag fick inte medhåll från Delegationens plenum trots motiveringen att även svenskarna vet vad karelska piroger är. När det gäller finska språkets revitalisering fanns det däremot en stor enighet. Man hoppas att revitaliseringen ska kunna påskyndas bland annat genom ett framtida Språkcentrum.

  Fr vänster: Tarmo Ahonen och Johan Häggman

  Experten på minoritetsrättigheter Johan Häggman gick ännu längre och föreslog att ett finskspråkigt univ...

  Läs mer