• Brev till Social- och hälsoministeriet i Finland

    Delegationen har skickat ett brev till Social- och hälsoministeriet i Finland och uttryckt sin oro över framtiden för socialrådstjänsten vid Finlands Ambassad i Stockholm. Brevet finns att ladda ner under rubriken ”Skrivelser”.