• Årets sverigefinska kommun 2019 är Skellefteå

  På Sverigefinnarnas dag den 24 februari utser Sverigefinländarnas delegation föregående års sverigefinska kommun. Syftet med utmärkelsen är att uppmärksamma kommuners arbete till gagn för den sverigefinska minoriteten.

  Till 2019 års sverigefinska minoritetskommun utses Skellefteå som under året har prioriterat barnens röst i samrådsförfarandet samt framgångsrikt arbetat med att skapa en strukturerad dialog med den sverigefinska minoriteten.

   

  Motivering:

  Vid valet av 2019 års sverigefinska minoritetskommun har tyngdpunkten lagts dels på samrådsförfarandet mellan barn och unga och kommunen, dels på kommunens arbetssätt för att genomföra en strukturell dialog med den sverigefinska minoriteten.

  Samråd med barn och unga

  Skellefteå kommun har hittat metoder och arbetssätt för att tillvarata barnens behov och åsikter i stor utsträckning.

  Samråden genomförs där barnen är – i förskolan.

  Kommunen gör också, årligen, en behovskartläggning där alla föräldrar i kommunen som har barn mellan 0-5 år får besvara en enkät.

  På det sättet får kommunen vetskap om de sverigefinska barnens behov av finskspråkig förskola.

  Särskilda barnsamråd har genomförts inom förskolan med stöd i Läroplanen för förskolan (Lpfö18) där man lyfter fram barns rätt till inflytande över sin utbildning, delaktighet etc.

  Strukturell dialog

  Kommunstyrelsen i Skellefteå har under 2019 tagit beslut om olika åtgärder för att formalisera och strukturera upp samrådet med den sverigefinska minoriteten. Exempel på dessa beslut är t.ex.

  • att företrädare för den sverigefinska minoriteten får ersättning för sitt deltagande i samråd i enlighet med kommunens arvodesreglemente.
  • varje samråd besöks av någon från kommunens nämnder.
  • kommunen har antagit ett program för utvecklingsarbete med frågor avseende nationella minoriteter 2019-2022.

  Kommunen har även en särskild handlingsplan för den sverigefinska minoriteten och det finska förvaltningsområdet.

  Sverigefinländarnas delegation gratulerar Skellefteå kommun!

  Utmärkelsen delas ut den 24 febr. kl. 17.00 i Östhammar, årets sverigefinska kommun 2018. Plats: Östhammars kulturhus, Klockstapelsgatan 2. Välkomna!