• Årets sverigefinska kommun 2018 är Östhammar

  På Sverigefinnarnas dag den 24 februari utser Sverigefinländarnas delegation föregående års sverigefinska kommun. Syftet med utmärkelsen är att uppmärksamma kommuners arbete till gagn för den sverigefinska minoriteten.

  Till 2018 års sverigefinska minoritetskommun utses Östhammar som har framgångsrikt stöttat det sverigefinska kulturarbetet i kommunen och för att ha utvecklat samarbetet mellan olika kommundelar.

   

  Motivering:

  Vid valet av 2018 års sverigefinska minoritetskommun har tyngdpunkten lagts på kulturen.

  Östhammars kommun stödjer de två finska föreningarna i området; Gimo och Österbybruk.

  Kommunen satsar mycket på att främja och synliggöra den finska och sverigefinska kulturen. Exempel på detta är vernissage, författarbesök, konserter, teater samt kulturresor till andra kommuner.

  För att särskilt uppmärksamma barn och unga finns ungdomsgruppen ”Finlandilaiset” och en naturklubb för de mindre barnen.

  I syfte att inspirera barn till att lära sig sitt minoritetsspråk delas årligen ut ett stipendium till den bästa eleven i finska.

  Kommunen anordnar även språkkurser i finska på olika nivåer.

  Kontakterna med den sverigefinska minoriteten i kommunen upprätthålls via samråd och kommunens samordnare besöker skolor och seniorträffar för att sprida kunskap om dagens sverigefinska minoritet och minoritetens historia.

   

  Sverigefinländarnas delegation gratulerar Östhammar kommun för ett förtjänstfullt minoritetsarbete.