• PRESSMEDDELANDE: Årets sverigefinska kommun 2017 är Övertorneå

  På sverigefinnarnas dag den 24 februari utser Sverigefinländarnas delegation föregående års sverigefinska kommun. Syftet med utmärkelsen är att uppmärksamma kommuners innovativa minoritetsarbete. Till 2017 års sverigefinska kommun utses Övertorneå kommun som uppmuntrar och stödjer sina invånare i alla åldrar, och även kommunens personal, att lära sig finska.

  Motivering:

  Ett av minoritetspolitikens mål är att bevara och främja det finska språket i Sverige.

  Finska är ett levande språk i kommunen och synliggörs bl a genom skyltning i offentliga lokaler. Kommunen kommer 2018 att öppna ålderdomshem och förskola i samma hus. Det möjliggör en kontinuerlig samverkan mellan generationer, vilket stärker kulturarv och språk. Verksamheten kommer att ha en sverigefinsk, tornedalsk och svensk prägel. Kommunen har startat en facebook-grupp för att nå ungdomar för samråd och få deras synpunkter på minoritetsspråkarbete.

  Sverigefinländarnas delegation gratulerar Övertorneå kommun för ett förtjänstfullt minoritetsarbete.

  Utmärkelsen delas ut den 24 februari kl. 15.30 i Gävle, årets sverigefinska kommun 2016. Plats: Gävle konserthus, Bo Linde sal. Välkomna!

   

  SVERIGEFINLÄNDARNAS DELEGATION

  är en paraplyorganisation för den sverigefinska nationella minoriteten. Delegationen verkar på riksplan, medan dess medlemsorganisationer arbetar på lokal och regional nivå. Till delegationens ansvarsområde hör generella och principiella frågor som rör finska språket, sverigefinnarna och de nationella minoriteternas ställning och rättigheter i Sverige.

  Mer information: http://sverigefinne.se

  Presskontakt Sverigefinländarnas delegation: Raija Metso Korpela, ordförande tel. 0736-540 450, raija.metso@.outlook.com, www.sverigefinne.se

  Presskontakt i Övertorneå kommun: Kommunchef Rolf Kummu, rolf.kummu@overtornea.se
  Telefon: 0927- 720 02